9. märts 1997 kell 22:00

Puidufirmad ei soovi rahastada Mainori uuringut

Eelmise aasta lõpul saatis Mainori president Ülo Pärnits suurematele puiduostjatele ja -töötlejatele ettepaneku toetada metsa kasutusvõimaluste uuringut. Uuringu maskumuseks hindas Mainor kuni miljon krooni. Kirja sisu järgi hakkab Mainor uurimusega tegelema metsandus- ja tööstusringkondade palvel.

Samal ajal teatas Ülo Pärnits plaanist tuua Eestisse 3 miljardi kroonine investeering tselluloositehase ehitamiseks. Metsaametist kinnitati, et Pärnits on tutvunud kogu metsanduse arengu programmi eeltööga, kus on toodud välja kaheksa võimalikku tehase asukohta, neist soodsaim on Paldiski.

ASi Mets & Puu logistikadirektor Hillar Väravas ütles, et Mainori juhi Ülo Pärnitsa tselluloositehase ehitamise idee võib olla avalikkuse ette toodud eesmärgiga saada raha uuringuteks.

Rahaeraldusega on nõus veerand puidufirmadest, pooled on vastanud, et neid asi ei huvita, ja ülejäänud peavad rahastamise kooskõlastama peakorteriga Skandinaavias, rääkis Mainori osakonnajuhataja Aivo Reiner. «Ega me sealt midagi loodagi,» lisas ta.

«Raha kasutamine uuringuks ei ole meie arvates otstarbekas,» kinnitas ühe suurema metsatöötleja, ASi Sylvester tegevdirektor Urmas Nimmerfeldt. Sama meelt on ka Soome metsaliidu Eesti firma ASi Metsind projektijuht Enn Sapp. «Uurimistöö ettepanek on õigemini sponsorsumma küsimine,» nentis ta.

Puiduturul on liidrite seas ülekaalus Skandinaavia kontsernide tütarettevõtted, mis Eestist vaid ematehastele tooraine kindlustama peavad. Lisaks ei kujuta puiduvarujad ette eri huvidega konkurentide ühist uuringut mõne suurtehase käivitamiseks Eestis.

Reineri väitel on uuring laiem kui tselluloosiprojekt. «Uurimiseks vajalik raha saab kokku õigeaegselt,» kinnitas ta. «Asi peaks olema valmis enne suvepuhkust.» Samas kinnitas ta, et uuringu alustamine sõltub läbirääkimistest potentsiaalse tehase investoriga, kes on lubanud ka uuringu kulu enda kanda võtta.

Hetkel kuum