13. märts 1997 kell 22:00

Mootorrattad on Eestis unustatud

Uuest aastast hakkasid Eestis kehtima uued mootorsõidukite tehnonõuded. Esimese kahe kuu kogemus näitab, et uusi nõudeid seostatakse vaid autodega, kuigi need kehtivad ka mootorratastele. Tänaseks on tekkinud kurioosne olukord, kus uute mootorrataste arvelevõtmine on Eestis raskendatud -- ühelegi mootorrataste maaletoojale ei ole seni väljastatud tüübikinnitust.

Ükski firma pole seni ARKs käinud, et taotleda ametlikku tüübikinnitust mootorratastele, nagu see kehtib mootorsõidukite juures. Võib muidugi olla, et meil polegi ühtegi ametlikku mootorrataste maaletoojat, ning mootorrattad, mis Eestis registreeritakse, tuuakse siia üksikkorras. Tundub, et nii see siiski ei ole.

Probleeme tekib uute mootorratastega, mis on toodetud 1994. aastal ja hiljem. Vanemate sõidukite osas on reeglid lihtsamad, nende tehniline seisukord vaadatakse üle registreerimisel. Uuematel sõidukitel peab aga olema tüübikinnitus, mille saamiseks on vaja esitada sertifikaadid, mis reglementeerivad valgustusseadmeid, müra, pidureid ja heitgaase.

Üks suhteliselt uus asi, mida oleks maaletoojatel firmadel ja neil üksikisikuil, kes tahavad Eestisse mootorratast tuua, kasulik teada -- Eestis ei võeta arvele mootorrattaid, mille võimsus ületab 74 kW. Selliseid mootorrattaid ei registreerita ka Euroopas (vastavalt direktiivile 95/1/EC). Tavalisi tänavasõidu mootorrattaid see piirang ei puuduta, probleeme võib tekkida mõningate superbike'idega.

Omaette probleem on 3- ja 4rattaliste mootorratastega, mille osas pole veel selge, kes neid registreerima peaks. Muu maailma kogemuse põhjal näib, et paljud sellised sõidukid polegi mõeldud teedel-tänavatel sõitmiseks. Peab olema väga ettevaatlik, kui tahetakse sellist sõidukit endale tuua. Peab täpselt selgeks tegema, kas tegu on lõbu- või maanteesõidukiga, muidu võib hiljem selguda, et ostetud sõidukit ei saagi arvele võtta.

Osa 3- ja 4rattalisi mootorrattaid läheb traktorite kategooriasse. Neid kasutatakse koos haakeseadmetega ning neile on kehtestatud vastav kiirusepiirang.

Kolme- ja neljarattaliste sõidukite liigitus on hetkel siiski veel võrdlemisi segane. Kui sellised sõidukid hakkavad Eestis laiemalt levima, siis on vaja ka nende sõidukitega seonduv tõsisemalt läbi mõelda.

Hetkel kuum