17. märts 1997 kell 22:00

Kas erastamine on vajalik?

Kindlasti tuleb erastada. Kui erastamisprotsess mõistusega läbi viia, siis see annab kindlasti resultaadi. Üle ilma vaieldakse, kas see valdkond peab olema riigi- või eravalduses. Katsed USAs ja Inglismaal näitavad, et kui vee ja kanalisatsiooni ettevõtted lähevad erakätesse, siis on kulude tase alla läinud, töö on efektiivsemaks muutunud.

Mis konkreetselt Tallinna puutub, siis minu arvates on see positiivne tee, sest sellega kaasatakse erakapitali ja laiendatakse tegevust. Tallinna-suuruses linnas on kindlasti mõttekas nii teha. Vene aja struktuurid on täiesti lagunenud ja see, et need korda teha, nõuab tohutult raha. Tallinnas läheb praegu ropult raha nii trasside kui ka puhastusseadmete väljaehitamiseks. Kõik see tuleb katta tariifist ja lisaks tuleb tariifist katta ka tagasimakstavad laenud.

Kuna tegemist on monopoolse ettevõttega, siis on loomulik, et kohalik omavalitsus määrab kindlaks tariifide piirid. Mujal maailmas on vee hind 3--5 protsenti perekonna sissetulekust. Sellest aspektist vaadates on Eestis vett ilma rahata antud. Inimestel tuleb sellega harjuda, tuleb hakata säästma. Kui ma ostan pudeli Värska vett, siis maksan viis krooni. Tartus maksab üks kant koju kätte toodud puhast vett kolm krooni. Värska on 1200 korda kallim kui joogivesi.

Tartu vee- ja kanalisatsiooni ettevõttest moodustati aktsiaselts, kus aktsiakapital on 100 miljonit ja bilansimaht on pool miljardit. Me tahame ettevõtet erastada aktsiakapitali laiendamise teel. Praegusel omanikul ehk linnal ei ole vahendeid, et ettevõte normaalselt välja ehitada. Kui linn hakkab investeeringuteks laenu võtma, siis on see alati ebaefektiivsem. Meil tuleb erastamine päevakorda aasta või kahe pärast. Hetkel on vaja ettevõte saneerida ja panna korralikult tööle, et me ei müüks ainult lagunenud torusid ja tulubaasi, vaid et me müüksime ka efektiivselt tegutsevat ettevõtet.

Meie ei ole veel otsusta-nud, mis linnale kuuluvast ASist Narva Vesi saab. Reorganiseerimised kindlasti toimuvad. Kuna 30 protsenti vee tarbimisest on Jaanilinna osa, siis me pakume praegu Jaanilinnale, et ta tuleks aktsiaseltsi osanikuks. Tallinnas on võib-olla natukene asjad teisiti, kuid mulle tundub, et täna me Narvas Tallinna eeskuju järgida ei saa. Selleks, et ettevõte saaks areneda tuleb tõsta vee hinda ja sellepärast peaks täna Narva Vesi olema veel linna kontrolli all. Võib-olla tulevikus võib Narva Vesi minna küll erastamisele, kuid täna me seda teha ei tohiks.

Erastamisel tuleb olla väga tähelepanelik ja kõiki asjaolusid tõsiselt kaaluda. Ma usun, et Veevarustuse ja Kanalisatsiooni munitsipaalettevõte peaks olema enne erastamist ümber struktureeritud. Seal on tegelikult kolm erinevat valdkonda, mis tuleks erastada eraldi. Neil on kõigil erinevad probleemid. Näiteks mis puudutab veepuhastust, siis seal on juba põhivahendite maksumus meeletult suur. Seda ei saa anda opereerida firmale, kelle omakapital on väga väike. Distributsioonifirmaga ehk nende trasside ja torudega on omaette küsimus. See osa on kõige raskemas seisus ja nõuab tohutuid investeeringuid. Tundub, et selle erastamine tuleb lükata edasi ja linn peab trassid enne viima normaalsesse olukorda.

Reovee puhastusseadme erastamisel pole minu arvates eriti suurt riski ja pole midagi halba, kui ka sinna kaasatakse erakapitali.

Hetkel kuum