24. märts 1997 kell 22:00

Eesti-siseste veoste kindlustamine on vajalik nii kliendile kui ka vedajale

Vajadus veoseid Eesti-siseselt kindlustada on tingitud suurte kaubakoguste üheaegsest transportimisest, mistõttu kasvab finantskahju tekkimise kontsentratsioon. Selliste kahjude tulemusena võivad halveneda mitte ainult ettevõtte kasuminäitajad, vaid ka kogu finantsolukord, kuni pankrotiohu tekkimiseni. Vedaja vastutus veose eest ei kaitse kauba omanikku täielikult, kuna sisevedude teostamisel ei ole CMRi kindlustus kohustuslik. Väikeselt transpordifirmalt, kelle ainsaks varaks on auto, osutub hüvitise väljanõudmine võimatuks. Isegi kui on, mida nõuda, võib tsiviilprotsess kujuneda pikaajaliseks ja kulukaks ega tee juba tekkinud finantskahju olematuks. Samuti on kindlustuse korral transpordifirmal võimalik jätkata oma põhitegevust ilma suuremate tõrgeteta.

Eesti suuremates kindlustusseltsides on riigisiseseid veoseid võimalik kindlustada eraldi kas põhiriskide -- tule, plahvatuse, kõikvõimalike transpordivahendite avariide -- või kõikide nimetatud riskide vastu. Tingimused sõltuvad kaubast. Näiteks televiisorid ja metallkonstruktsioonid nõuavad erinevat liiki kaitset. Kindlustusmakse suurus sõltub omakorda kauba iseloomust, veomarsruudist, transpordiliigist, pakendist, kindlustussummast, vedajast jne.

Näitena võib tuua ettevõtte, kes transpordib veose maksumusega 50 000 krooni autoga Tallinnast Tartusse. Firma, kelle käibeks on 1 000 000 krooni, võib koorma hävimise tõttu sattuda suurtesse finantsraskustesse. Samas maksab selle kauba kindlustamine põhiriskide vastu 100--150 krooni, mis aitab oluliselt vähendada ettevõtte finantsriske ning kindlustusjuhtumi korral jätkata ettevõttel tegevust.

Hetkel kuum