30. märts 1997 kell 22:00

Kes on silmapaistvaim kuluaaripoliitik Tartu linnas?

Neid on siin päris mitu. Kõige rohkem torkab neist silma Neinar Seli. Ilmselt on tema number üks, kõik teised tulevad jupp maad hiljem järele. Seli on number üks just kuluaaritegevuse efektiivsuse poole pealt vaadatuna. Tema tegutseb ja temal on ka tulemusi. Teised rabelevad niisama. Poliitikud, majandus- ja kultuurieliit ning ülikool on omavahel kindlasti seotud. Nad on seotud, kes ühise õue, kes klassi, kes millegi mu põhjal. Vanus on neil tegijail enam-vähem sama.

Tartu häda on see, et Tartu-suuruse linna jaoks on tegijaid liiga palju ja raha liiga vähe. Saadavat tulu linnast jääb tegijate arvu kohta väheks ja siis tekivad ka probleemid. Minu arvates jäävadki vastuolud kestma seniks, kuni linn ei arene, nii et siit piirkonnast on võimalik saada tulu, mis kõiki tegijaid rahuldaks.

Tallinnast ei ole väga palju tulijaid, kes Tartu äriilma oleks sekkunud. Tallinna poolt tulijaid on küll olnud, aga neil ei ole sugugi lihtne Tartus tegutseda. Eks mõtlemine ja suhtlemine on ka erinevad. Üks on küll kindel -- tartlased on ausamad. Kipub sedasi olema, et mida väiksem koht, seda vähem on kohalikud inimesed rikutud. Ega Kihnu elanik ei tule terve oma elu ajal selliste mõtete peale, mida Tallinna ?aakalid kümme korda päevas mõtlevad, ja ühe neist mõtetest ka ellu viivad. See rikutuse aste on Eestis väga erinev ning see kehtib ka Tallinna ja Tartu suhetes.

Tartus siiski lepitakse paljudes asjades kokku. Seda tehakse küll suure hädaga. Tallinnas lihtsalt partner lämmatatakse, ja ongi turuosa käes. Kui aga häda läheb suureks, siis Tartu vennad panevad muidugi seljad kokku.

Hetkel torkab silma Hannes Astok, kes tegeleb kuluaarides väga aktiivselt. Minule kui linnapeale pole püütud survet avalda, et mingi otsus kellegi kasuks langetataks. Postimehe vastutav väljaandja Mart Kadastik on tagantjärele ühe otsuse osas öelnud, et linnavalitsus teeks õigesti, kui ta selle üle vaataks, aga mõjutatud ei ole.

Üks ja teine ärimees on tahtnud oma probleemist rääkida. Samamoodi ka kultuuri- ja haridusasutuste juhid. Loomulikult on neil oma huvi, aga ma ei saa öelda, et oleks neid inimesi, kes intentsiivselt käiksid mingit suurt asja taga ajamas.

Ma ei oska seda kom-menteerida. ERA Pank ja Polaris ei sekku poliitikasse ega ole seotud ühegi erakonnaga. Kunagi oli kõige koloriitsemaks kuluaaripoliitikuks Tiit Veeber, aga kas ta ka praegu on, seda ma ei oska öelda. Majandusotsuseid tehakse Tartus volikogu ja linnavalitsuse tasandil piisavalt harva ja need on väikese mahuga ning piisavalt ebahuvitavad ettevõtetele, kes on Tartu või Eesti mõistes suurettevõtted. Ei usu, et majanduseliit ja poliitikud oleksid väga tihedalt seotud. Tartu ettevõtete huve puudutavad tunduvalt rohkem need otsused, mis langetatakse riigikogus.

Hetkel kuum