31. märts 1997 kell 22:00

Ei saa Läti läbi Venemaata

Hiljuti külastas Moskvat Läti ärimeeste ja parlamendiliikmete delegatsioon. Sõidu eesmärki väljendas kujukalt delegatsiooni kuulunud ärimees, PaRex Banki president Valerijs Kargins: «Praegune olukord on niisugune, et on vaja kiiresti rakendada abinõusid Läti ja Venemaa suhete parandamiseks. Meie pankades on põhiliselt Vene päritolu raha, milla taga on vene filosoofia ja mis tahab minna tagasi Venemaale. Võrreldes Läti investeerimisvõimalustega on selle raha suurusjärk mitu korda suurem.»

Venemaa statistika andmetel oli Venemaa ja Läti eelmise aasta kaubavahetuse maht 1,273 miljardit dollarit, mis ületas 1995. a mahu 8,7% võrra. Lõviosa sellest kuulus transiitveostele. Samal ajal vähenes Venemaa osakaal Läti väliskaubanduses 25 protsendilt 21-le. Venemaa ekspordis moodustasid energiakandjad 50%. Naftatarned suurenesid aastaga 2,4 korda ja naftasaaduste tarned 2,1 korda.

Nagu ütles Venemaa Läti saatkonna majandusnõunik Jevgeni Tihhonov, on Venemaa selle aasta väliskaubandusprogrammis kavas vähendada toorme eksporti ja suurendada masinate ja seadmete väljavedu.

Läti statistika andmetel eksportis Läti 1996. a Venemaale kaupu 181,6 miljoni dollari väärtuses. Põhiliselt veeti välja toiduaineid, masinaid, seadmeid, tekstiiltooteid ja transpordivahendeid.

Ehkki Läti teeb, nagu teisedki Baltimaad, ponnistusi Euroopa Liitu pääsemiseks, tunnistavad paljud Läti poliitikud ja ärimehed, et lähiaastatel sõltub Läti majandus oluliselt Vene nafta, naftasaaduste ja maagaasi tarnetest. Seetõttu on transiitveosed jätkuvalt Läti-Vene koostöö üks prioriteete. Ehkki Venemaa peab Läti transiiti loodesuunal praegu optimaalseks, on Venemaa hakanud Tihhonovi sõnul oma julgeoleku huvides kiiresti rajama alternatiivsadamaid Läänemere äärde. Kuid Läti jäävabad sadamad pakuvad majandusnõuniku kinnituse kohaselt Venemaale veel suurt huvi vähemalt kuni aastani 2000.

Ka ühisfirmade loojana on Venemaa olnud Lätis aktiivne. Eelmise aasta novembri lõpus oli Lätis Vene kapitaliga ühisfirmasid 1468. Et keskmised investeeringud on ei ole suured, on Venemaa välisinvesteerijate järjestuses siiski alles kuuendal kohal.

Tihhonovi sõnul on Läti huvitatud, et Vene kapital osaleks Läti infrastruktuuri arendamises ning Ventspilsi ja Liepaja sadama moderniseerimises. B&B

Hetkel kuum