2. aprill 1997 kell 22:00

Kas Toots jääb kantsleriks?

Valitsus ei saa vastu võt-ta otsuseid ajakirjanduses kirjutatu põhjal. Kui aga esitatakse nii tõsiseid süüdistusi, on täiesti loomulik, et nii valitsusel kui peaministril peab olema informatsioon ka siseministrilt ja süüdistatult. Valitsus nimetab ametisse kantslerid, mitte minister.

Informatsioon, mille me teisipäeval saime, ei lange päris kokku ajakirjanduses kirjutatuga. Valitsus ei ole uurimisorgan. Võtsime informatsiooni teadmiseks.

Kantsleri informatsiooni järgi ei olnud tegemist korruptsiooniga, ta tunnistas mitmeid eksimusi, mida tema kui kõrge riigiametnik ei oleks tohtinud teha. Siseminister on teinud kantslerile noomituse. Andsin siseministrile korralduse viia läbi ametkondlik juurdlus. Arvatavasti pärast tulemuste teatavaks saamist võtab valitsus vastu otsuse.

Ma olen tuttav ainult aja-kirjanduses avaldatud materjalidega, ei ole näinud ühtegi originaaldokumenti. Olen lugenud ainult artiklit ajakirjas Luup ja selle järelkajasid päevalehtedes.

Seetõttu ma ei saa hinnata seda, mis kõigest sellest on tõde, mida võib lugeda tõendatuks.

Ma saan öelda küll ainult seda, et juhul kui Jaan Toots on midagi niisugust tõepoolest teinud, siis minu meelest siin ei saa olla mitte mingisugust juttu tema võimalikust jätkamisest mitte ainult siseministeeriumi kantslerina, vaid ükskõik millises riigiametis. Niisugune tegevus on absoluutselt lubamatu.

Iseküsimus on nüüd see, et ilmselt viiakse siseministeeriumis läbi teenistuslik juurdlus kantsleri tegevuse kohta ja ma arvan, et nende faktide õigsus selgitatakse välja.

Hetkel kuum