21. aprill 1997 kell 22:00

Jaapan

Lühi- või pikaajalise Jaapani viisa saab Eesti kodanik taotledaTallinnas asuvas Jaapani saatkonnas. Lühiajaline turisti- või äriviisa vormistatakse 1--2 päevaga. Pikaajalise õppe- või tööviisa vormistamiseks saadetakse dokumendid Jaapanisse järelepärimisele ning nende käsitlusaeg on seetõttu kuni üks kuu.

Viisa on tasuta, kuid pikaajalise puhul tuleb tasuda saatmiskulud 118 krooni.

Lühiajalise viisa saamiseks tuleb sõltuvalt reisi eesmärgist esitada saatkonda järgmised dokumendid:

- pass, 2 ankeeti, 2 originaalfotot;

- lennupiletite kinnitatud broneering;

- küllakutse puhul originaalkutse, mis sisaldab kutsutu nime, täpset sünniaega ja passinumbrit, samuti ajutist elukohta Jaapanis ning reisi pikkust;

- kutseta erasõidu korral hotellikohtade kinnitatud broneering;

- ärireisil originaalkutse, milles on kutsutu andmed, ajutine elukoht Jaapanis ning märge, kes katab reisikulud;

- töökoha kinnituskiri, et kutsutu töötab ning omab kindlat sissetulekut, mis võimaldab tal reisile minna.

Pikaajalise viisa saamiseks on vaja:

- passi, 2 ankeeti, 2 originaalfotot;

- originaalkutset õppeasutusest või firmast, kus on kirjas lisaks kutsutu andmetele ka reisi eesmärk ja pikkus. Üldjuhul antakse viisa kolmeks või kuueks kuuks nii, et seda on võimalik kohapeal pikendada. Erandjuhul (õppereis) võimaldatakse viisa aastaks.

- elamisluba Jaapanis soovitud ajaks, mille kutsuja peab taotlema kohalikust migratsiooniametist;

- töökoha või õppeasutuse kinnituskirja, et kutsutu töötab või õpib ning on saadetud Jaapanisse mainitud eesmärgil;

- edasi-tagasi lennupiletite broneeringut;

- peale traditsiooniliste dokumentide võib saatkond nõuda kõikvõimalikke muid pabereid.

Hetkel kuum