27. aprill 1997 kell 22:00

Meie-tunde loomine

Aasia majandusliku tiigrihüppe taga nähakse kultuuri, mis suunab inimest pühenduma organisatsiooni heaks. Sama on suutnud ka paljud Lääne firmad. Nimelt on nende juhid sihipäraselt tegutsenud meie-tunde loomisel. Kogu meeskond on hakanud uskuma ühisesse eesmärki.

Kultuurierinevustest sõltumata on ühise eesmärgi saavutamiseks organisatsioonis vajalik integreerida kolme tasandi põhimõtteliselt erinevad huvid:

1. omanike huvid -- kasum;

2. tippjuhtide huvid -- head finants-, tehnoloogiliste ja inimressursside tootluse tulemused;

3. meeskonnaliikmete huvid -- tegelda mõttekate asjadega.

Igale meeskonnaliikmele tuleb kindlustada tunne, et tema tegevuse mõtteks on eelkõige panus meeskonna ühisesse tulemusse. Peamine pole individualistlik üritus, vaid üksteise tegevuse toetamine.

Hetkel kuum