4. mai 1997 kell 22:00

Mida käsitlete firma ärisaladusena ja kuidas seda kaitsta?

Meie poliitika on üldiselt selline, et olla nii avatud kui võimalik. Üldmajandusinfot firma kohta ei pea me suureks saladuseks. Pigem on saladused sellised asjad, mis on seotud üksikute klientidega, ja äriasjad, mida me kahepoolsetes kokkulepetes kokku lepime. Firma strateegia ja konkurentsivõitluses sündivad plaanid on samuti, enne kui need realiseeruvad, ärisaladus: mida uut me planeerime reklaamis, klienditeeninduses jne.

Ärisaladuste kaitsmine on suures osas firma kultuuri küsimus. Oleme neid inimesi, kellel on infot, mida me ei tahaks enne selle n-ö kommertskujusse valamist levitada, töölevõtmisel sellest teavitanud. Mõnel juhul on see märgitud ka töölepingusse.

Kuna me oleme Oracle'i maaletoojad, on meie oluliseks ärisaladuseks selle kasutamise osakusteave. Ärisaladusena tuleb kindlasti käsitleda ka konkreetsete projektide mudeleid ja konkreetseid tarkvaratekste.

Kliendid on seotud ärisaladustega nende poolt kasutatavate mudelitega. Seaduslikult on sellistes lepingutes konfidentsiaalsuse nõuded. Kui informatsioon läheb liikuma, siis on otsene põhjus kohtulahendiks. Küll on aga Eestis kohtulahendeid ja sealt tulenevaid sanktsioone kaunis raske rakendada. Töötajate puhul sisaldavad konfidentsiaalsuse nõuet töölepingud. Lisaks tuleb tehnoloogias rakendada selliseid meetmeid, mis ei luba vabalt väljapoole informatsiooni anda.

Kuna me oleme audiitorfirma, siis on kõik see, mis on seotud meie klientidega, konfidentsiaalne.

Küsimus on muidugi selles, kas see on ärisaladus või professionaalne saladus. Informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamiseks on nii füüsilised kui ka personaalsed meetmed.

Kõigepealt on meil personaliga range leping. Kõik, mida töötaja saab töö käigus teada, tuleb hoida konfidentsiaalsuse katte all. Veel on meil sisesed reeglid, kuidas käsitseda arvuteid jne.

Need reeglid on kirjas töölepingu lisas. Seal on kirjas ka see, et konfidentsiaalsuse nõue ei katke töölepingu lõppemisel. Kuna inimesi ei saa isolatsioonis hoida, siis sajaprotsendiliselt on võimatu riski elimineerida.

Hetkel kuum