5. mai 1997 kell 22:00

Enne kauba vastuvõtmist tuleb kontrollida dokumentide õigsust

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon (ERAA) on välja töötanud soovitusi ja nõuandeid transpordifirmade juhtidele ja autojuhtidele. Alljärgnevalt ERAA juhised autojuhtidele, kes on võtnud kauba vedada.

Veenduge, et saite kätte vajaliku dokumentatsiooni:

* CMR-saatelehe -- kui isik, kes teile kauba annab (vedaja või kauba saatja), ei anna teile tema poolt täidetud CMR-saatelehte, olete kohustatud täitma enda oma (kui teie firmalt ei ole muid juhiseid). Teile kaupa üleandev isik peab endale jätma CMR-saatelehe ühe koopia, teised koopiad alla kirjutama ning teile andma.

* TIR-märkmiku, mis on täidetud teie firma või ekspedeerija poolt. TIR-märkmik on vedaja dokument, mille peab täitma vedaja (autojuht). Kui TIR-märkmiku täitmine usaldatakse kauba saatja või mõne teise isiku hooleks, siis andmete õigsuse ja TIR-märkmiku eest vastutab ikkagi vedaja.

* Kommertsarve

* Pakkenimekirja

Keelduge kaupa vastu võtmast, kui teile ei ole esitatud kõiki neid dokumente või kui te ei ole saanud muid selgeid juhiseid oma firmalt. Kui teil on mingid kahtlused, võtke ühendust oma firmaga.

Kontrollige kaubakohtade arvu vastavust dokumentidele, sealhulgas CMRile. Tehke saatelehele märkused, kui:

* te ei saa kaupa täpselt üle lugeda (kuna pakendeid on liiga palju või nad ei ole ülelugemiseks kättesaadavad),

* te ei saa kaupa üle lugeda, kuna koormaruum on juba plommitud,

* pakendite arv ei vasta CMR-saatelehele.

Kontrollige konteineri/treileri seisukorda. Kui te märkasite kontrolli käigus puudusi, tehke märge saatelehele. Kontrollige plommi numbri vastavust CMR-saate-lehel ja mujal dokumentides märgitud numbriga. Ärge võtke kaupu vastu, kui plomm on lahti murtud või selle markeering ei vasta dokumentatsioonis märgitule.

Kui teil tuleb teha CMR-saatelehele märkusi, kirjutage selgelt ja arusaadavalt, pange kuupäev ja allkiri. Peate paluma ka kaupa üleandva isiku allkirja CMR-saatelehele, et sellega kinnitada enda poolt märgitud kauba kahjustusi või puudujääki.

Hetkel kuum