19. mai 1997 kell 22:00

Uued lepingud rahvusvaheliste vedude alal

Teede- ja sideminister Raivo Vare on saanud valitsuselt volitused kirjutada alla kaks rahvusvaheliste vedude alast lepingut.

Valitsus kiitis heaks Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sõitjate ja kauba rahvusvahelise autoveo kokkuleppe eelnõu. Ühtlasi anti Raivo Varele volitused lepingu allkirjastamiseks. Lepingus on sätestatud tingimused, mille järgi on mõlema riigi vedajatel õigus Eesti või Moldova territooriumil registreeritud sõidukiga teostada sõitjate ja kauba autovedu kahe riigi vahel või transiidina läbi teise lepingupoole territooriumi.

Valitsus kiitis heaks ja andis Raivo Varele volituse kirjutada alla ka Austria Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline sõitjate rahvusvahelise liinibussiveo kokkulepe. ÄP

Hetkel kuum