11. juuni 1997 kell 22:00

Jaapani keskpank sõltumatuks

Seaduseparandus hakkab kehtima 1998. a 1. aprillil ja see vähendab valitsuse kontrolli keskpanga tegevuse üle. Ette on nähtud ka keskpanga tegevuse suurem avalikustamine ja panganõukogu otsuste teatavaks tegemine kohe pärast nende vastuvõtmist.

Jaapani keskpanga presidendi Yasuo Matsushita hinnangul on seaduseparanduse vastuvõtmine «panga 115-aastase ajaloo suursündmus ja kauaaegsete ootuste täitumine.» Matsushita ütles, et peale seaduseparanduse kavatseb keskpank omal algatusel ellu viia veel mitmeid reforme, millega muudetakse panga tegevus avalikumaks ja efektiivsemaks.

Muudetud seaduse kohaselt kontrollib keskpank rahandust pangatähtede väljalaskmise ja rahaturu juhtimise teel. Keskpangal on õigus pikendada kindlustamata laene finantsinstitutsioonidele, kuid keskpank peab esitama oma eelarveplaanid rahandusministeeriumile kinnitamiseks.

Samaaegselt keskpanga tugevdamisega reformitakse Suurbritannia ja Ühedriikude eeskujul radikaalselt kogu finantssüsteemi. AFP-ETA-DPA-BNS

Hetkel kuum