11. juuni 1997 kell 22:00

Kalev suurendab kapitali

Jaotamata kasumi arvel toimuva fondiemissiooni käigus emiteeritakse iga olemasoleva aktsia kohta 22 kümnekroonise nominaalväärtusega lihtaktsiat, millega aktsiate arv suureneb 7 877 500ni ja aktsiakapital 78,8 mln kroonini.

Samuti teeb juhatus aktsionäridele ettepaneku eelmise aasta 14,8 mln kroonisest puhaskasumist maksta dividende 7,5 mln krooni ehk 22 krooni aktsia kohta ja pool miljonit krooni suunata reservkapitali.

Eile esitas Kalevi juhatus äriregistrile taotluse kanda ettevõtte uueks aktsiakapitaliks senise 2,5 mln asemel 3,4 mln krooni.

Aktsiakapitali suurenemine 925 000 krooni võrra toimus kinnise suunatud emissiooniga äriühingule Gallian Guarantee Inc, kes ostis 10kroonise nominaaliga Kalevi aktsiad ülekursiga 400 krooni.

Aktsiate müük mitu korda odavamalt praegusest enam kui 1700kroonisest turuhinnast lepiti kokku juba eelmisel aastal. Pärast aktsiate ostmist kuulub äriühingule Gallian Guarantee Inc 27% Kalevi aktsiatest.

Aktsiate eest tasuti mitterahalise sissemaksena, milleks on äriühingu Kim Amsterdam Team Ltd kõik aktsiad. Nimetatud firmale kuulub pool Moskva kondiitri- ja kompvekitööstusega tegeleva osaühingu Bogatõr osakapitalist.

Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitorfirma Price Waterhouse vannutatud audiitori Merike Rabi sõnul katab sissemakse täielikult Kalevi poolt emiteeritavate aktsiate nominaalväärtuse.

Hetkel kuum