11. juuni 1997 kell 22:00

Riik garanteerib pankrotis firma töötajaile hüvituse

Valitsus kehtestas, et juhul kui ettevõttel pole vahendeid töötajatele väljamaksmata palga, puhkusetasu ja kohustusliku ravikindlustuse hüvitise tasumiseks, hüvitab riik need töötajatele kuni kahe Eesti keskmise kuupalga ulatuses. Samas piires tasub riik ka enne või pärast pankroti väljakuulutamist töölepingu lõpetamisel saamata jäänud hüvitise.

Määruse kohaselt teeb väljamaksmisele kuuluvad summad kindlaks pankrotihaldur, kes esitab vajadusel rahandusministeeriumile taotluse puuduoleva raha saamiseks. Riigi poolt saadava hüvitise maksab välja pankrotihaldur.

Eelnõu ettevalmistamisel osalenud rahandusministeeriumi peaspetsialist Marge Aasa selgitas, et palkadeks ja hüvitisteks vajaminev raha eraldatakse valitsuse korralduse alusel valitsuse reservfondist. Eraldi eelarverida ning mingit kindlat summat selleks pole ette nähtud lausus Aasa.

Pankrotihaldurite koja esinaine Maire Arm ütles, et valitsuse määrus konkretiseeris pankrotiseadusega ettenähtud hüvitiste väljamaksmise korda. Eesti keskmise kuupalga arvestamisel võetakse aluseks statistikaameti poolt kord kvartalis esitatavad lõplikud andmed, mis esitatakse pankrotihaldurite kojale.

Hetkel kuum