15. juuni 1997 kell 22:00

Lätis uus tolliseadus

Läti seim võttis kolmandal lugemisel vastu tolliseaduse, mis vahetab välja seni kehtinud endise Nõukogude Liidu seadusandlikel printsiipidel põhinenud tollikoodeksi. Uus seadus on kooskõlas Euroopa Liidu nõudmistega.

Seaduses on loetletud 15 tolliprotseduuri, mida võib Lätis sooritada, näiteks luba kauba turustamiseks kohapeal, sisse- või väljaveo vormistamine teatud ajaks, reimport, sissevedu vabakaubandustsooni, sissevedu tollilattu, eksport, kauba sissevedu töötlemise eesmärgil, transiit jne. Ettevõtjad võivad ise valida protseduuri, samuti garantii liigi. Seadus sätestab kauba kontrolli ja deklareerimise eeskirjad, tollimaksete korra, tolliametnike kohustused ja nende vastutuse, samuti tollivaidluste edasikaebamise korra.

Eeskirjade rikkumisega kaasnevat vastutust hakatakse vaatlema kooskõlas administratiivõigusrikkumiste koodeksi ja kriminaalkoodeksiga, milles on kavas teha tollialased täiendused.

Tolliseadus hakkab kehtima 1. juulil. ETA

Hetkel kuum