8. juuli 1997 kell 22:00

Lühiuudised

Et ASi Eesti Telekom erastamispõhimõtted on paljusid huvitav ja keeruline teema, tahab valitsus seda lähitulevikus veel arutada, ütles majandusminister Jaak Leimann. Valitsus arutas Telekomi erastamist eile istungil.

Eelkõige soovivad valitsuse liikmed Leimanni sõnul saada selgemat visiooni, mis saab pärast Eesti Telefonile kontsessioonilepinguga antud monopoolsete eriõiguste lõppemist 2001. a.

Täielikult riigile kuuluva Eesti Telekomi erastamise kava näeb ette riigi osaluse müüki ASides Eesti Kaugotsing, Telemedia Eesti ja Esdata. Telekomile kuulub neist vastavalt 60, 48 ja 15%. ÄP

Esmaspäeval kirjutas Tartu ülikooli rektor Peeter Tulviste alla TÜ sihtasutuse asutamislepingule. Sihtasutus hakkab hankima, vahendama ja haldama ülikoolile tehtavaid toetusi nii firmadelt kui ka üksikisikutelt. Abistajailt saadavaid summasid kasutatakse valdavalt teadus- ja uurimistööde toetamiseks ja stipendiumideks. Sihtasutuse loomise võimaldas ülikooli juriidilise staatuse täpsustumine ja muutused seadustes, mis võimaldab ülikoolile annetada ka EVPsid. Sihtasutuse algkapital on 10 000 kr. ÄP

Suur-Uurali majandusliku koostöö assotsiatsiooni nõukogu võttis vastu otsuse, kus soovitas oma liikmetel kasutada ekspordi-imporditehinguiks Eesti transpordisüsteemi, ütles esmaspäeval teede- ja sideminister Raivo Vare.

Assotsiatsiooni istungjärgul Ufaas osalenud Vare sõnul tooks üksnes Ba?kortostani 2 mln tonni nafta- ja keemiaproduktide transiit Eesti kaudu aastas 20--25 mln dollarit tulu. Praegu veab Ba?kortostan neid produkte Soome kaudu, kus hinnatase on Eestiga võrreldes 3--3,5 korda kõrgem, lisas ta. Selliseid näiteid on Vare sõnul ka teistest Uurali regioonidest.

Peale odavuse on Eestil transiidimaana teisigi eeliseid, nt töökogemused ja ajaloolised sidemed Eesti ja Uurali vahel, lisas Vare.

Istungjärgu käigus pakuti ka teisi konkreetseid koostöövõimalusi: arendada nafta- ja keemiatööstusealast koostööd, luua põllumajandusalaseid kontakte looma- ja taimekasvatuse valdkonnas. Vare sõnul tundsid Uurali ärimehed suurt huvi Tartu bussitehase ja firma Ecomatic tegevuse vastu, ka Eesti sadamate tehniliste tingimuste vastu. Ufaas lepiti Vare sõnul kokku, et sügisel Eesti äridelegatsiooni visiidi käigus sõlmitakse Eesti ja Uurali regiooni majanduskoostöö leping. ÄP

Hetkel kuum