15. juuli 1997 kell 22:00

Kohus tunnistas maa erastamise seadusetuks

Eelmise aasta oktoobris kuulutas Harju maavalitsus välja Lukka maaüksuse kirjaliku piiratud enampakkumise alghinnaga 682 000 krooni.

2 200 000 EVP-krooni pakkus Lia Konksi ning 700 000 EVP-krooni pakkus 80aastase mehe esindaja Vello Lind. Komisjon lükkas Lia Konksi pakkumuse tagasi, sest see ei vastavat kõikidele tingimustele.

Detsembris teatas Harju maavanem, et Lia Konksi proteste tema pakkumuse kõrvaldamise kohta ei arvestata ning kuulutas samas konkursi võitjaks 700 000EVP-kroonise pakkumuse.

2. jaanuaril esitas Lia Konksi kaebuse Tallinna halduskohtule.

17. aprillil otsustas kohus, et Lia Konksi pakkumusega käituti ebaseaduslikult, kuid enampakkumise konkursi tulemuse kohta kohus otsust ei langetanud.

Vello Lind oli juba märtsis müünud maa ELKE International ASile, kes omakorda müüs üheksa krunti edasi eraisikutele. Ostjad olid Karmen Tamm, Katrin Tamm, Tiit Sokk ja Marcel Vichman.

Vaatamata mitmele maatükiga toimunud müügitehingutele esitas Lia Konksi esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi aprilli lõpus apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule.

Ringkonnakohus leidis, et halduskohtu seisukoht, mille järgi neil pole õigust otsustada konkursi tulemuse üle, on ekslik. Ringkonnakohus jõudis järeldusele, et kuna Lia Konksi tunnistamine enampakkumisel mitteosalevaks oli seadusevastane, ei ole seaduslik ka Harju maavanema korraldus, mis tunnistas konkursi võitjaks 700 000 EVP-krooni pakkunu.

Ringkonnakohus otsustas muuta Tallinna halduskohtu otsust ning tunnistas Harju maavanema otsuse konkursi võitja kohta seadusevastaseks.

Vandeadvokaat Andres Hallmägi märkis, et ringkonnakohtu otsuse peale on võimalik esitada riigikohtule kassatsioonkaebus, kuid ringkonnakohtu otsus jõustus allakirjutamise hetkel.

Hallmägi lisas, et ehkki konkursi tulemused on tunnistatud seadusevastaseks, käib töö vaidlusalusel maatükil täie hooga.

Hetkel kuum