22. juuli 1997 kell 22:00

Eesti Post muutub aktsiaseltsiks

Valitsus otsustas eile kujundada riigiettevõte Eesti Post ümber aktsiaseltsiks koos lisakapitali kaasamise võimalusega aktsiate või võlakirjadega emiteerimise kaudu.

ASi Eesti Post aktsiakapital tema äriregistrisse sissekandmisel on 60,77 miljonit krooni, mis jaguneb riigile kuuluvateks aktsiateks nimiväärtusega 100 krooni.

Valitsus määras ASi Eesti Post nõukogu liikmeteks Marju Lauri, Anti Moppeli ja Peeter Skepasti teede- ja sideministeeriumist ning Hannes Aarma, Elle Peerna ja Taavi Veskimägi rahandusministeeriumist. Eesti Posti juhatuse liikmeteks said Reet Rohtla ja Eesti Posti peadirektor Tarmo-Jaan Tõeleid.

Põhikirja kohaselt on ASi Eesti Post tegevuse eesmärk üldise postiteeninduse ning üle-eestilise postisidevõrgu funktsioneerimise ja arengu kindlustamine.

Teede- ja sideminister Raivo Vare allkirjastatud valitsuse korralduse eelnõu seletuskirjas väidetakse, et Eesti Postile sobib kõige paremini aktsiaseltsi vorm, sest see on äriseadustikus sätestatud suuremale ettevõttele, on põhjalikumalt reguleeritud ja võimaldab kaasata laiemat osanike ringi.

Eesti Posti tulud olid möödunud aastal 321 miljonit krooni ja kasum 8 miljonit krooni. Selle aasta tuludeks prognoosib ettevõte 358 miljonit ja kasumiks 7 miljonit krooni. ÄP

Hetkel kuum