3. august 1997 kell 22:00

Haigushüvitistest

Juulikuust arvutatakse haigushüvitisi uue korra alusel, sh ka füüsilisest isikust ettevõtja haigushüvitisi.

Ühe kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse eelmise kalendriaasta tulu baasil. Haigestumisele eelnenud kalendriaastal füüsilisest isikust ettevõtjana saadud ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu jagatakse 365ga.

Kui haigestumisele eelnenud aastal ei saanud kindlustatud isik ettevõtlusest sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, siis lähtutakse valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast (845 kr), mis jagatakse 30ga.

Hüvitiste määrad on endised. Haiglaravi korral on haigushüvitis 60%, ambulatoorse ravi korral 80%, alla 14- aastase haige lapse hooldamisel 100% ning haige perekonnaliikme hooldamisel 80% ühe kalendripäeva keskmisest tulust.

Haigus-, hooldus- ja sünnitoetuste arvutamise uue korra kohta vt ka 16. juuni ÄPst.

Hetkel kuum