3. august 1997 kell 22:00

Hotelli Olümpia ei ole «tasku pistetud»

Vastukaja 1. augusti Äripäeva Autoriveerule

Hanno Tombergi autoriveerus on infot ja isiklikke arvamusi, aga ka pisut moondunud fakte. Lubatagu siis meenutada paari olulist tõsiasja hotelli Olümpia maja ja hotelli majandava aktsiaseltsi omandisuhete ajaloost.

Esimesena meenutaksime tõsiasja, mille juures palju on eksitud ja mis ikka veel segadusi tekitab. Hotelli Olümpia maja on kogu aeg kuulunud ja kuulub jätkuvalt Eesti Vabariigile ning spekulatsioonid «hotelli taskupistmisest» tulenevad majaga seotud rendilepingu mittemõistmisest.

Riik erastas oma osaluse vaid hotelli majandavas aktsiaseltsis, mitte 100protsendiliselt riigile kuuluvas majas. AS Hotell Olümpia rendib riigilt hotelli hoonet ja täidab seejuures kõiki rentniku kohustusi.

Asja seletamiseks võib tuua lihtsa näite: kui üürnik elab majas, millel on omanik, on kohustused korteri korrashoiu osas ära jagatud.

Elanik võib oma äranägemise ja rahakoti võimaluste järgi vahetada tapeeti, värvida seinu ning kujundada ümber sisustust, kuid katkise katuse parandamine ja muude kapitaalsemate remonditööde korraldamine on omaniku kohustus. Sama põhimõte kehtib ka suuremate rendiobjektide puhul, kuigi, nagu on öelnud üks eesti poliitik, pole niisugune asi Eestis üldiselt veel kombeks.

Aktsiaseltsi Hotell Olümpia asutasid Tallinna Hotellikoondis, Finest Hotel Group ja Tallinna linn 1991. aastal. 1994. a kevadel ostis Inn Grupp 5,6% ASi Hotell Olümpia aktsiaid ning tasus nende eest rahas.

Pärast riigi otsust müüa riigile kuuluvad ASi Hotell Olümpia aktsiad kasutas Inn Grupp 1997. a kevadel ASi Hotell Olümpia asutajate poolt põhikirjaga sätestatud ostueesõigust. Nagu teisedki ASi Hotell Olümpia aktsionärid, ostis Inn Grupp osa riigi poolt müüdud aktsiatest erastamisagentuuri kinnitatud tingimustel ning suurendas oma osalust ASis Hotell Olümpia 12,5 protsendini. Aktsiate eest tasumiseks võttis Inn Grupp laenu. Nüüd, viimasel aktsiakapitali suurendamisel, tasus Inn Grupp omandatud täiendavate aktsiate eest oma nelja tegevusaasta jooksul kogutud varaga, sealhulgas hästi töötavate ja perspektiivsete äriprojektidega, mida hindas rahvusvaheline audiitorfirma.

Vaidlustamata iga inimese õigust isiklikule seisukohale ja hinnangule tahaksime ülaltoodu põhjal kummutada toimetaja Tombergi väited, nagu oleksid Liinat ja Sumberg teinud hotelliäri oma raha mängu panemata või justkui oleks hotell Olümpia «tasku pistetud».

Hotellihoone kuulub riigile. Hoonet rendib hotelli pidamiseks AS Hotell Olümpia, mille ümbernimetamise aktsiaseltsiks Reval Hotel Group aktsionärid peatselt kinnitavad.

Aktsiaseltsi aktsionärideks on isikud ja firmad, kes veendununa ettevõtte perspektiivikuses on sinna oma raha paigutanud ja usuvad, et nende investeering professionaalse juhtimisega hotellifirmasse toob oodatud tulu firma väärtuse kasvu näol. Kui ajakirjanike ühepoolne arvamus seda ei takista.

Hetkel kuum