10. august 1997 kell 22:00

Meeldetuletus TIRi omanikele

Augusti alguses kehtima hakanud uue TIR-tunnistuse vormi tagumisel küljel on ära toodud tunnistuse kasutamise juhend. TIRi omajale on oluliseks peetud meelde tuletada viite punkti:

- Kui pädev ametkond, kes annab välja TIR-tunnistuse, peab vajalikuks lisada tema poolt kinnitatud fotod või joonised, siis nende arv näidatakse ära tunnistuse lahtris nr 6.

- Tunnistus peab olema transpordivahendiga alati kaasas. See peab olema originaaltunnistus ja mitte fotokoopia.

- Maanteeveok esitatakse iga kahe aasta tagant inspekteerimiseks ja vajadusel ka vastuvõtu uuendamiseks kas vastava riigi pädevale ametkonnale, kus sõiduk on registreeritud, või registreerimata sõidukite puhul selle riigi pädevale ametkonnale, kus omanik või kasutaja elab.

- Kui maanteeveok ei vasta enam talle seatud tehnilistele tingimustele, tuleb ta enne TIR carneti all teostatavate kaupade vedu viia uuesti sellisesse seisukorda, nagu ta oli tunnistuse väljaandmisel, et ta vastaks jälle nimetatud tehnilistele tingimustele.

- Kui maanteeveoki põhinäitajaid on muudetud, kaotab väljastatud tunnistus kehtivuse ning enne TIR carneti all teostatavat kaubavedu tuleb taotleda pädevalt ametkonnalt uue tunnistuse väljastamist.

Hetkel kuum