31. august 1997 kell 22:00

Asekantslerid asusid seadust täitma

Eelmise aasta alguses jõustunud avaliku teenistuse seaduse kohaselt ei tohi ministeeriumide kantslerid ega asekantslerid kuuluda muudesse ametitesse. Kuni eelmise nädalani eirasid seda seadust majandusministeeriumi asekantsler Arvi Hamburg ja rahandusministeeriumi asekantsler Peep Lass.

Reedel kinnitas rahandusministeeriumi pressiesindaja Aili Ohlau, et Peep Lass, kes seniajani töötas ka ASi Eesti Põlevkivi, ASi Liviko ja ASi Moe Piiritusetehas haldusnõukogus, on nendelt kohtadelt lahkunud.

«Dokumendid on ettevalmistamisel, esmaspäevast ta enam nõukogudes pole,» väitis Ohlau.

Äripäeva andmetel teenis Peep Lass ebaseaduslikku tulu ettevõtete haldusnõukogudesse kuulumise eest alates eelmise aasta oktoobrist üle 90 000 krooni, millele lisandub ebaseaduslik tulu, mida ta teenis varem.

Varem ASi Eesti Merelaevandus nõukogusse kuulunud teede- ja sideministeeriumi asekantsler Viktor Palmet lahkus ettevõtte nõukogust juuli alguses.

Sarnaselt juba varem ministeeriumi nõuniku ametikohale üle viidud Tiit Saadiga rahandusministeeriumist ning Väino Soonikesega teede- ja sideministeeriumist töötab alates reedest majandusministeeriumi nõunikuna endine asekantsler Arvi Hamburg.

Ametikoha vahetus võimaldab neil meestel jätkata tööd riigi osalusega ettevõtete nõukogudes. Äripäeva andmetel kuulub Arvi Hamburg praegu RE Eesti Energia, ASi Eesti Põlevkivi ja ASi Eesti Gaas nõukogusse. Tiit Saat osaleb ASi Eesti Telekom nõukogu töös ja Väino Soonike ASi Tallinna Sadam nõukogus.

Arvi Hamburg lausus, et ta ei tea veel, millistesse haldusnõukogudesse ta edaspidi kuuluma hakkab, kuid kindel on see, et minister Jaak Leimanni otsusega ei jätka ta enam tööd Eesti Energia nõukogus.

Hamburg väitis, et ametivahetusega väheneb ka tema palk. «Asekantsler on allkirjaõigusega ametnik, nõunik on aga minu arusaamist mööda vabakuulaja, kes kuulab ja annab nõu, kui oskab,» iseloomustas Hamburg oma uut ametit.

Vandeadvokaat Viktor Kaasik väitis neljapäeval, et Arvi Hamburgi tegevusel Eesti Energia haldusnõukogu liikmena pole seaduslikku jõudu, kuna Hamburgi kuulumine Eesti Energia haldusnõukokku on olnud seni ebaseaduslik.

Hamburg ütles reedel, et ta suhtub enda vastu suunatud süüdistustesse rahulikult. «Ma ei saa hästi aru, mis eesmärki kannavad Kaasiku süüdistused minu vastu,» rääkis Hamburg. «Need ei aita ju karvavõrdki ühisfirma (AS Narva Elektrijaamad -- toim.) moodustamisele kaasa. Pole vaja mind maha materdada, vaid äriplaani plusse propageerida.»

Viktor Kaasiku sõnul on tema advokaadibüroo klient, USA energeetikafirma NRG Energy Eesti esindus, teinud advokaadibüroole ülesandeks anda õiguslik hinnang, kas Arvi Hamburg on tegutsenud Eesti seadusi järgides ja kuivõrd on see kooskõlas Eesti ja USA vahel sõlmitud vastastikuse investeeringute kaitse lepinguga. Hamburg kiitis esmalt heaks NRG Energy, ASi Eesti Energia ja Eesti riigi allkirjastatud ASi Narva Elektrijaamad äriplaani, kuid asus hiljem, Eesti Energia haldusnõukogu liikmena, äriplaani kritiseerima.

Hetkel kuum