11. september 1997 kell 22:00

Kahtlusevari EVEA Panga garantiidel

Septembris 1996 müüs Jaak Annus Raku TKLSi nimel ASile KSK 6,5 miljoni krooni eest Karjaküla külmhoone ja poolelioleva kaheksa korteriga ridaelamu.

Müügilepingu kohaselt lubati ostusumma tasuda kolmes osas. Hiljemalt 30. septembriks 1996 pidi KSK tasuma 3,25 miljonit krooni ja selle aasta 1. märtsiks ja 1. septembriks 1,625 miljonit krooni.

Samaaegselt väljastati pankrotihaldurile kolm EVEA Panga garantiikirja juhuks, kui KSK ei ole kokkulepitud ajal ostusummat tasunud. Esimese garantiikirja oli allkirjastanud panga juhatuse esimees Boris ?pungin, teise ja kolmanda panga juhatuse liige Anatoli Beilinson.

Kõigis garantiikirjades seisab: pank tasub pankrotihaldurile kokkulepitud summa seitsme päeva jooksul halduri kirjaliku nõude saamisest. Kui pank ei ole pärast tähtaja möödumist garantii alusel nõutud summat tasunud, annab pank haldurile õiguse ilma eelneva hoiatuseta summa sisse nõuda EVEA Panga korrespondentkontolt Eesti Pangas.»

Ehkki EVEA Pank kinnitas kõigis garantiikirjades, et ta on garantiisid väljastades järginud kõiki seadustega sätestatud reegleid, on nn inkassonõuete rahuldamine vastuolus Eesti Panga presidendi kinnitatud sularahata arvelduste eeskirjaga.

Garantiikirjades on aga veelgi olulisem eksitus, millele Raku TKLSi pankrotihaldur suudab anda ainult kaks selgitust. Kas on tegu tõepoolest kirjaveaga või soovis EVEA Pank teda juba algusest peale petta.

Nimelt on kõigis kolmes kirjas sõnad «garantii kehtib kuni ostu-müügilepingust tuleneva ostja esimese väljaostumakse tasumise kohustuse täieliku täitmiseni pankrotihalduri ees».

Jaak Annus kinnitab, et esimene 3,25 miljonit krooni laekus pankrotipessa tähtajaks. Hilisematest maksetest on AS KSK aga loobunud ja palunud pöörata nõue EVEA Panga vastu.

Tänavu 5. augustil saatis vandeadvokaat Jüri Raidla Raku TKLSi pankrotihalduri esindajana EVEA Pangale taotluse kohtueelse nõude tagatise täitmiseks, andes märku, et ettevalmistamisel on hagiavaldus raha sissenõudmiseks.

EVEA Panka esindav vandeadvokaat Leon Glikman kinnitab oma vastuses panga lahtiütlemist antud garantiidest. Glikman väidab, et garantiikirjades pole pank ühegi sõnaga eksinud, vaid et tegu on ajaliselt piiratud garantiidega. Pärast seda, kui AS KSK oli tasunud esimese osa ostusummast, lõppes ülejäänud garantiide toime, kirjutab Glikman Raidlale.

ASi KSK juhatuse esimees Jüri Kravt?enko on pantinud 6,5 miljoni krooni eest pankrotihaldurilt ostetud vara 13 miljoni kroonise laenulepingu katteks EVEA Pangale.

Jüri Kravt?enko on Jaak Annuse sõnul talle väitnud, et üks põhjusi, miks KSK ei ole suutnud Raku tõukarusloomakasvanduse sovhoosile külmhoone eest lõplikult tasuda, on KSK alakrediteerimine EVEA Panga poolt.

Kravt?enko kinnitusel sai KSK EVEA Pangalt lubatust 6 miljonit krooni vähem. Seoses sellega on KSK esitanud EVEA Panga vastu hagiavalduse, mille motiivid on Äripäevale teadmata.

Kõigile põhjendustele vaatamata esitas Raku TKLS septembri alguses Tallinna linnakohtule hagi EVEA Panga vastu, kaasates kolmanda isikuna ASi KSK. Tunnistajatena on kohtusaali oodata ka EVEA Panga juhatuse esimeest Boris ?pungini. Kohtuprotsess algab ilmselt novembris.

Hetkel kuum