16. september 1997 kell 22:00

Kohus hakkab selgitama erikonfiskeeritud kütuse omanikke

Alates eelmise aasta juunist käib haldusvaidlus ASile Parevik tolliameti poolt määratud trahvi ja kütuse erikonfiskeerimise seaduslikkuse üle, eile oli vaidlus teistkordselt arutusel Tallinna ringkonnakohtus.

Riigikohtu halduskolleegium leidis tänavu aprillis, et ringkonnakohus peab asja uuel läbivaatamisel selgitama, kes olid erikonfiskeeritud kütuse omanikud ja vajaduse korral selle tuvastamiseks välja nõudma uusi tõendeid. Riigikohus toonitas, et erikonfiskeerida ei saa kaupa, mida omanikul enam ei ole, ja et erikonfiskeerida ei saa kaupa isikult, kelle suhtes ei ole tuvastatud tollieeskirjade rikkumist.

Eilsel kohtuistungil viitasidki ASi EK esindajad vandeadvokaat Aleksander Glikman ja advokaat Marti Hääl ning ASide Eriõli ja M&V esindaja vandeadvokaat Maria Mägi kõnealusele riigikohtu otsusele, esitades taotluse uute tõendite esitamiseks.

Kohtutoimikusse võetud tõendite põhjal ostis EK Pareveki poolt Eestisse toodud kütust ASilt Favora, kellele tasuti bensiini eest bensiiniga. Toimus nn tasaarveldamine, kütuse margid olid erinevad, ütles Hääl.

M&V ostis kütuse omakorda Amenomilt ja müüs selle edasi ASile Eriõli, kinnitas Maria Mägi kohtule esitatud tõenditega. Pareveki esindaja advokaat Andres Suik kinnitas taas, et tolliameti poolt erikonfiskeeritud kütus ei kuulunud enam Parevekile ning kui see kohtus ka tõendamist leiab, siis järelikult oli ka erikonfiskeerimisotsus ebaseaduslik. Tolliameti esindaja vandeadvokaat Aivar Pilve taotlusel lükati asja arutamine edasi, et oleks võimalik kohtule esitatud uute tõenditega tutvuda.

AS Parevek tõi 1996. aasta mais Eestisse ligi 6700 tonni kütust, millest jõuti väljastada 2000 tonni ümber. Ülejäänud kütuse erikonfiskeeris tolliamet kui lõplikult deklareerimata kütuse. Juunis 1996 määras tolliamet Parevekile 3 mln krooni trahvi.

Oktoobris 1996 tühistas Tallinna halduskohus tolliameti trahviotsuse. Sama aasta detsembris tühistas Tallinna ringkonnakohus omakorda halduskohtu otsuse ning tänavu aprillis riigikohus ringkonnakohtu otsuse, saates asja uueks arutamiseks tagasi ringkonnakohtusse.

Hetkel kuum