30. september 1997 kell 22:00

Kas olete märganud riigi vara ebaotstarbekat kasutamist?

Ei oska selle kohta mida-gi konkreetselt öelda. See on rohkem riigikontrolli töö. Ma olen ka kohaliku volikogu liige, kuid ei oska ka sellelt tasandilt ühtegi konkreetset näidet tuua. Saaremaa on ikkagi piiratud tsoon ja kõik on nagu peo peal, sellepärast ei saa siin ka riigi vara ebaotstarbekalt kasutada.

Ma ei ole küll riigitöötaja, kuid ikkagi on kõik teada, kes mida teeb. Kõik toimub inimeste pilgu all. Meil kõik inimesed ja asutused tunnevad teineteist ja sellepärast ma arvan, et Saaremaal on kord majas. Kui ongi mõningad väikesed möödalaskmised, siis ei ole need tehtud tahtlikult.

Võtame kasvõi Viru ho-telli näite või ühe teise suure hotelli. Selliseid suuri asju on meil ju tohutult palju. Küsimus on selles, kas saamata jäänud kasum on kahjum. Totter on hakata jälgima, kas mõni ametiisik kasutab oma autot lapse vedamiseks. Sellele pööratakse tähelepanu, aga samas lastakse kümned miljonid vastu taevast, nagu see Eesti Panga juhtum.

Ma olen selliste üleskutsete vastu, mis kutsuvad inimesi pealekaebamisele. See on jama. Tuleks analüüsida, kuipalju riigi vara on kõrvale viidud, ja sealt tulevad välja ka need nüansid, millele tegelikult peab tähelepanu juhtima.

Kui ümberringi vaadata, siis leiab neid näiteid, kuidas riigi vara ebaotstarbekalt kasutatakse, massiliselt. Alustame sellest, et kas riigi omanduses olev vara on täna parimal võimalikul moel ekspluateeritud. Kasutu vara tuleb maha müüa või anda mõnele teisele riigiametile, mis vaevleb ruumipuuduses. Kahtlen ka selles, et riigiasutused kasutavad nende käsutuses olevaid ruume efektiivselt. Samuti on riigile kuuluvate hoonete haldamist võimalik muuta efektiivsemaks. Haldusteenust võiks sisse osta. Riigi vara kasutamise efektiivseks muutmiseks tuleks riigivara kindlasti kaardistada ja ka selle teenuse võiks sisse osta.

Riigiosalusega ettevõtete majandamist vaadates tundub küll, et seal ikkagi ei loeta raha nii nagu eraettevõtetes. Nähes seda lollust, mis tehakse, tundub, et riigi vara kasutamist on võimalik tunduvalt parandada. Kõige rohkem oleneb riigi vara kasutamine inimese enda südametunnistusest. Kui inimene vaatab riigi vara nagu oma vara ja loeb riigi raha vaat et täpsemini kui oma raha, siis oleks meil kõigil parem elada. Meil aga püütakse uhkeldada uue ja parema tehnikaga, kuid keegi ei tee kulutuste kohta majandusanalüüsi. Tuntakse, et seda raha on nii palju käes ja sellepärast tahetakse saada ei tea mida.

Hetkel kuum