5. oktoober 1997 kell 22:00

Kuidas on võimalik vähendada ettevõtte kulusid?

- Ettevõtja kõige suuremad kulutused on kõrged tooraine hinnad ja suured maksud. Kuna müüme kogu toodangu ekspordiks, siis jääb meie toodetele maailmaturu hind samaks, kulutused aga suurenevad ja kasum väheneb. Meid mõjutas palju dollari tõus, mis tõstis hinnad kõrgele. Nüüd kurss langes, aga siinsed hinnad ei lange.- Kokku saab hoida näiteks kütuse ja toormaterjali ratsionaalse kasutamisega jne.- On kulusid, mis ei sõltu ettevõtjast. Mind häirib väga käibemaksu tagastamine. Eksport on käibemaksuvaba, aga makstud käibemaksu saan ma tagasi alles kaks ja pool kuud hiljem.- Seega doteerin ma niikaua riiki. Minu arvates peaks riik ettevõtjaid aitama.- Kogu maksusüsteem on selline, et ettevõtja raha seisab väga kaua riigi käes.

- Kulutusi on kahte sorti: plaanilised, mis on toote omahinna sees, ja üleplaanilised, mis on seotud igasuguste vigadega -- kas tootmise organiseerimisel või tehnilisel ettevalmistamisel. Viimastega tulebki tegelda. Just tootmise õigeaegne ja läbimõeldud tehniline ettevalmistus annab kokkuhoidu. Tehnoloogiline protsess tuleb läbi mõelda, et oleks garanteeritud kvaliteet, täpsus ja tootlikkus. Meil on palju käsitööd nõudvaid operatsioone. Oleme püüdnud leida raha ja investeerida seadmetesse. Need toovad tagasi nii kvaliteedis kui ka tootlikkuses.- Alati on reservi ka organisatsioonilistes küsimustes. Arutasime just, kuidas organiseerida ümber brigaadide tööd. Abiteenistuse töötajate arv pole meil suurenenud, kuid seda ei saa ka lõpmatuseni vähendada.

- Tootjatele on väga oluline, et põhimaterjalid tuleksid sisse kvaliteedi ja hinna õige suhtega. Materjali hinnast ja turul pakutavast peab saama kiire, hea ja objektiivse ülevaate. Kontrolli all tuleb hoida ka energianäitajaid, sest need kallinevad pidevalt. Kui tootja peab kauba ostjani toimetama, tuleb vedude hind hoida võimalikult madal -- tuleb teha veo hinna analüüse ja jälgida eri vedajate pakkumisi. Teine on finantsriskid. Kui tasutakse valuutas, on seda mõistlik teha Saksa markades, mille kurss ei kõigu. Kui partner soovib tasumist Rootsi kroonides või dollarites, tuleb olla kurssidest informeeritud. Kui vaja, sõlmida optsioone või forvardtehinguid. Peab kauplema endale võimalikult kiiret kauba eest tasumist ja hoidma kreeditoridele tasumisel pikemat tähtaega.

Hetkel kuum