15. oktoober 1997 kell 22:00

Järgmisel aastal hakatakse testima ülemaailmset satelliittelefonivõrku Globalstar, milles osaleb ka Soome mobiilsideoperaator Radiolinja, kellel on Globalstari esindamise õigus Põhjamaades ja Balti riikides.

Uus sidevõrk toob turule hübriidtelefoni, mis sisaldab nii GSM-aparaati kui ka satelliitsidesaatjat ja -vastuvõtjat.

Kui lähete Globalstari telefoniga välismaale, kasutab see esmajärjekorras kohalikku GSM-võrku. Kui viibite levialast väljaspool, siirdub kõne satelliidi kaudu lähimasse maapealsesse tugijaama.

Ligi 50% tulevastest Globalstari klientidest võivad olla transpordiettevõtted, neile järgnevad julgeolekusüsteemid ja turismiettevõtted. Peale tavaliste teenuste on võimalik kogu maailma katva sidevõrgu kaudu oma asukoha määramine 200meetrise täpsusega.

Tagamaks korralikku side kvaliteeti lendavad Globalstari sidesatelliidid madalal, 1400 km kõrgusel. Globalstari süsteemi kuulub 48 satelliiti, sest madala paiknemise tõttu on maakera katmiseks neid tunduvalt rohkem vaja. Maapealsed tugijaamad toimivad 1000 km raadiuses, see tähendab, et Soome tugijaam katab Põhjamaad ja Balti riigid.

Analoogne satelliitsidesüsteem Inmarsat alustas 1982. aastal heli, andmete ja fakside edastamist satelliitide vahendusel. Inmarsati satelliidid asuvad 36 000 kilomeetri kõrgusel ja seetõttu meenutab sidevahend, millega satelliitkõnesid saab pidada, pigem sülearvutit kui telefoni.

Globalstari süsteemis on satelliidil täita väga lihtne ülesanne -- ta lihtsalt peegeldab maalt tuleva signaali kas mobiiltelefonilt tugijaama või tugijaamast mobiiltelefonini. Side toimub sagedustel 1600 MHz (saade) ja 2400 MHz (vastuvõtt). Süsteemi kogu mõistus asub maapealsetes jaamades.

Satelliitkõne minuti hinnaks Globalstari süsteemis prognoositakse 13,5 krooni. ÄP

Hetkel kuum