19. oktoober 1997 kell 22:00

Kas võtaksite lepinguga tööle füüsilisest isikust ettevõtja?

- Meil ei ole küll kedagi niimoodi tööl ja ma ei näe põhjust, miks ma peaksin kellegi nii tööle võtma. Teoreetiliselt on see kindlasti võimalik. Meil on küll mitu püsivat töökontakti n-ö üksikisikust firmadega, kes meile alltöövõtuna oma tööd pakuvad. Meil on lihtne sellise inimesega suhelda, sest tema tegevus on legaalne: ta esitab oma töö eest vastavalt varasemale kokkuleppele arveid. Ma arvan, et tema arve võib kujuneda odavamaks sellest, mis ta esitaks, kui temaga tuleks suhelda kui üksikisikuga ja maksta seejuures sotsiaalmaksu, tulumaksu jne.- Me pole selliseid inimesi kunagi tööle võtnud, sest me kasutame neid siis, kui parasjagu vaja on. Nad pakuvad oma tööd mitmele firmale.- Need on inimesed, kes saavad üksinda hakkama ja peavad ise kulude-tulude arvestust. Eks nad peavad taipama midagi ka raamatupidamisest. Reeglina on nad väga head professionaalid.

- See tuleks kõne alla küll, kui on planeeritud konkreetne töölõik, tarkvarapakett vms ja kui näiteks meie arengudirektor planeerib täpselt vahendid, mida ta kasutab. See võiks olla ajaliselt ja mahuliselt piiratud töö. Sel juhul oleks ka oskusteabe väljavool piiratud konkreetsete vahendite ja objektiga seostuva informatsiooni mahuga. Tegelikult on see üsna delikaatne asi ja me pole seda võimalust eriti kasutanud. Meie firma puhul on oht selles, et kui ta tegeleb meie põhitegevust puudutavate asjadega, mis võib hõlmata ka mudelite koostamist jms, siis on tal konkreetse asja kohta palju informatsiooni. Kui informatsioon süsteemi struktuuri kohta läheb väljapoole, võib see muutuda meile ohtlikuks.- Teisalt on vähe spetsialiste, kes tunnevad kõrgetasemeliselt vahendeid, mida me kasutame. Nende väljaõpetamine oleks meile suur kulu. Kasulikum oleks, kui ta jätkaks pärast väljaõpet meie organisatsioonis.

- Me võtaksime meelsasti füüsilisest isikust ettevõtja tööle, kui ta on nõus vahendama meie kindlustusteenuseid. Firmale on selline töösuhe kasulik sellepärast, et füüsilisest isikust ettevõtja vastutuse määratlemine on kindlasti kergem.- Füüsilisest isikust ettevõtjal on kindel tegevusala ja kindlustus võiks olla sellega vahetult seotud.- Meile pakuks see koostöövorm huvi selles mõttes, et me saaksime tema teenindusvõrgu kaudu ilmselt ka endale kliente leida.- Meil on tasustamise süsteem nii paika pandud, et me kas maksame ise maksud ära või ei maksa -- provisjonitasu see sisuliselt ei mõjuta. Me maksaksime sellisele inimesele ilmselt nagunii täisprovisjoni ja kas ta maksab selle pealt ise tulumaksu või mitte -- see on tema enda teha.- Kõige parem on teenust müüa siiski läbi agendi, kes on otseses töösuhtes -- teda on võimalik paremini distsiplineerida.

Hetkel kuum