5. november 1997 kell 22:00

ETVd aitab erastamine

Ringhäälingunõukogu peaks lähinädalatel langetama otsuse, mille kohaselt võib Eesti Televisioon (ETV) juba uuest aastast muutuda reklaamivabaks ja ETV ainsaks rahaallikaks saab riigieelarve.

ETV topeltfinantseerimisele pole mitte mingisugust õigustust ja sellepärast on vaja teha valik, kas rahastada ETVd ainult riigieelarvest või siis ainult reklaamirahadest.

Valik tuleb teha sellepärast, et praegu valitseb teleturul ebavõrdne konkurents, mis kahjustab eeskätt eratelekanaleid. Elektrooniline meedia on Eestis üks väheseid majandusvaldkondi, kus riigi sekkumise tõttu ei kehti turumajandusele omased reeglid.

ETVs reklaami säilitamise pooldajate peamine argument on see, et vastasel korral kannataks tugevalt nn avalik-õigusliku televisiooni saadete kvaliteet.

Tegelikult on paljude ETV originaalsaadete kvaliteet juba praegu nii halb, et see ei saa enam eriti madalamale kukkuda. Kui näiteks võrrelda eratelekanalite ja ETV õhtuseid uudiseid, siis need kvaliteedilt oluliselt teineteisest ei erine -- on ühtmoodi nõrgad.

Kuna ETV topeltfinantseerimine ei ole suutnud parandada ETV saadete kvaliteeti, siis tuleb praegu kehtivaid rahastamise põhimõtteid muuta. Seda probleemi ei tohiks aga lahendada nii, nagu kavatseb seda teha ringhäälingunõukogu. ETV muutmine reklaamivabaks kaotaks küll ebavõrdse konkurentsi, kuid ei aitaks kuidagi parandada ETV saadete kvaliteeti.

Parem ja kindlasti ka kõigi telekanalite suhtes õiglasem lahendus on ETV täielik erastamine. Riik loobuks ühe telekanali riigieelarvelisest finantseerimisest ja kõigile telekanalitele jääks esmaseks sissetuleku allikaks reklaam. Reklaamimaht sõltub aga otseselt tehtava töö kvaliteedist.

Hetkel kuum