6. november 1997 kell 22:00

Maakasutajate maksukoormus ei suurene!

Maareformi seaduse § 36 lõike 2 kohaselt peaksid maakasutajad, kes ei ole oma elamu või suvilaalust maad erastanud, hakkama alates 1998. aasta 1. jaanuarist lisaks maamaksule maksma riigile ka kasutusõiguse eest tasu, mis on aasta maamaksu suurune summa.

Maareformi seadusesse 23. oktoobril 1997 tehtud muudatustega vabastatakse isikud, kes ei ole oma majaalust maad veel erastanud, kuid on tasunud EVP-des ettemaksu, poole ulatuses kasutusõiguse tasust. Seaduseparandus, mis võimaldab ettemaksu tasuda, jõustub aga alates 1998. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogus 22. septembril 1997 esimese lugemise läbinud maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt pikendatakse kasutusõiguse eest makstava tasu kuupäeva 1999. aasta 1. jaanuarini.

Seaduse eelnõu esitatakse riigikogus teisele lugemisele 13. novembril 1997.

Samuti ei ole 1998. aasta riigieelarves ette nähtud maa kasutusõiguse eest tasu laekumist ja puudub maa kasutusõiguse eest tasu maksmise korda sätestav vabariigi valitsuse määrus.

Tallinna linnavolikogule esitatud Tallinna 1998. aasta eelarve eelnõu kohaselt on 1998. aasta maamaksumäär 0,8% maa maksustamishinnast, mis on sama suur kui 1997. aastal.

Seega ei pea Tallinna linnakodanikud suureneva maksukoormuse hirmus veel käesoleval aastal EVP-ettemaksu sooritama, vaid jõuavad seda rahulikult teha 1998. aasta jooksul.

Hetkel kuum