10. november 1997 kell 22:00

Tendentslik artikkel

Nimetatud artiklis on ajakirjanik Inno Tähismaa valgustanud tegelikke asjaolusid tendentslikult, mistõttu pean vajalikuks omalt poolt selgitada.

I. Tähismaa tugineb oma artiklis ühepoolsele infole, vaevumata esitatud fakte kontrollima.

3. novembril käesoleval aastal I. Tähismaaga toimunud telefonikõnes ei pidanud ma õigeks Tartu linnavolikogu endise kantseleijuhataja Irja ?mutova teenistusest vabastamise asjaolusid pikemalt kommenteerida, kuna I. ?mutova on algatanud teistkordse kohtuvaidluse tema teenistusest vabastamise küsimuses , kuigi kõnealuses artiklis on väidetud, et mingit kohtuasja pooleli ei ole.

I. ?mutova vabastati teenistusest 15. novembril 1996, kuna viimasel tööpäeval muudeti I. ?mutova teenistusest vabastamise alust (vabastamine koondamise tõttu asendati seoses finantsdistsipliini rikkumise avastamisega vabastamiseks usalduse kaotamise tõttu), puudus alus I. ?mutovale koondamisega ettenähtud hüvituse väljamaksmiseks. Seoses I. ?mutova kui allkirjaõigusliku isiku teenistusest vabastamisega vormistati järgmisel tööpäeval Hansapangas dokumendid uute allkirjaõiguslike isikute kohta, kes oma seaduslikke volitusi kasutades kutsusid tagasi alusetult tehtud ülekande I. ?mutovale hüvituse väljamaksmiseks.

Kohtuvaidluse tulemusena leidis kohus, et I. ?mutova süüline käitumine ei ole tõendatud, mistõttu on I. ?mutovale koondamisega ette nähtud hüvitused välja makstud.

Imestan, et nii soliidse ajalehe, nagu seda on Äripäev, ajakirjanik on oma artiklis avaldanud kontrollimatuid andmeid ning pöördunud kommentaari saamiseks asjasse mittepuutuvate isikute poole, kelle oletuslikud hinnangud heidavad põhjendamatut varju nii Hansapangale kui ka Tartu linnavolikogule.

Asjaajamise korrektseks korraldamiseks ei ole vaja Hansapangas omada tutvusi ega muid sidemeid, piisab mõlema poole korrektsest ja seaduslikust käitumisest.

Hetkel kuum