11. november 1997 kell 22:00

Peipsi-äärsed teed nõuavad üle 100 miljoni

Tartumaal Peipsi-äärses piirkonnas on praegu tolmuvabu teid suhteliselt vähe. Projekti raames on kavas asfalteerida 60 kilomeetrit kruusateid.

Soome konsultatsiooni- ja projekteerimisfirma Viatek selgitab aasta lõpuks, kui suures mahus on selleks vaja investeeringuid.

Tartu teedevalitsuse tootmisjuhataja Jüri Tomson ütles, et teede olukorra analüüsimisel kasutab Viatek Euroopa Liidu arenguprogrammideks eraldatud raha. Selleks, et saada Peipsi-äärsete alade regionaalse arengu projektiks raha Euroopa Liidu Phare programmi raames, peab taotluse esitama valitsus, ütles Tomson. «Kui valitsus taotlust ei tee, on töörühma rohkem kui aastane ettevalmistustöö luhta läinud,» lisas ta.

Peipsi ääre regionaalarengu projekt on mõeldud Tartu maakonda jäävate kruusateede ja Peipsi järve ääres asuvate sadamate rekonstrueerimiseks, telefonside parandamiseks, turismi arendamiseks, metsa ülestöötamiseks ja põllumajandusliku tootmise edendamiseks. «Kõik need valdkonnad aitaksid parandada piirkonna elujärge,» lausus Tomson.

Tartu maavalitsuse andmetel on mõnes Peipsi-äärses vallas üle poole töövõimelisest elanikkonnast tööta.

Hetkel kuum