16. november 1997 kell 22:00

Juhtkonna või töögrupi koosolek

Kuidas läbi viia juhtkonna või töögrupi koosolekut:

- enne koosolekut tuleb koostada päevakord ja jaotada see osalejatele;

- koosoleku juhataja peab nõudma koosoleku täpset alustamist ja päevakorra järgimist;

- päevakorraväliste probleemide arutamine tuleb suunata koosoleku lõppu;

- küsimuste arutamisel tuleb jälgida arutelu kulgu. Diskussioon ei tohiks minna liiga pikaks ega üldiseks, samuti ei tohiks käsitleda asjasse mittepuutuvaid teemasid;

- kui mõne küsimuse lahendamine pole sellel koosolekul võimalik, tuleks arutelu katkestada ja määrata inimene või töögrupp, kelle ülesandeks jääb kokkulepitud tähtajaks läbimõeldud lahenduste pakkumine;

- koosoleku peab protokollima ja vormistatud protokollid peavad jõudma kõigile asjaosalistele paari päeva jooksul;

- iga vastuvõetud otsuse puhul peab olema määratud isik, kes vastutab otsuse täitmise ja tähtaja järgimise eest.

Hetkel kuum