18. november 1997 kell 22:00

Seadus kooskõlla WTO nõuetega

Ministeeriumide spetsialistid parandavad sel nädalal vaidlusi tekitanud kaabelleviseadust nii, et see vastaks maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõuetele.

Majandusministeeriumi hinnangul on kaabellevi seaduse eelnõu WTO nõuetega kooskõlas, kui selles säilivad sätted, mis tagavad loodava sideameti kui sõltumatu regulaatori funktsioonid.

Sideamet peab majandusministeeriumi nõuniku Paul Elbergi sõnul olema sõltumatu mistahes kommerts- või riiklikest struktuuridest. Sideameti rolli lahtikirjutamisel on põhiosas tagatud kaabellevi seaduse vastavus WTO reeglitele, kinnitas Elberg.

WTO nõuetega arvestamine on Elbergi hinnangul ülioluline, kuna Eesti-WTO läbirääkimised on jõudnud lõppfaasi.

Eesti liitumine WTOga on üks eeldusi ELiga ühinemiseks.

Valitsus katkestas nädala eest ligi aasta menetluses olnud ja vastakaid arvamusi tekitanud kaabellevi seaduse eelnõu teise lugemise, kuna ministrid esitasid sellele kolm parandusettepanekut. WTO nõuetega vastavusse viimine oli ettepanekuist problemaatilisim, ütles teede- ja sideminister Raivo Vare. BNS

Hetkel kuum