25. november 1997 kell 22:00

Projektijuhtimisstruktuur aitab lahendada ehituse juhtimise koordineerimisprobleeme

Investeeringute korraldamise viimased ettevalmistustööd on projektijuhtimise ja ehitusjuhtimise korraldus, majanduslepingute läbirääkimised ja projektijuhtimise lepped.

Varasem investeeringute juhtimisskeem, mille järgi klient tegi koostööd paljude kitsa eriala asjatundjatega, ei suutnud tagada protsessi terviklikku käsitlust. Selleks ei olnud võimelised konsultandid ega ka klient.

Juhtimise koordineerimisprobleemide lahendamiseks on kasutatud mitmesuguseid meetodeid. Põhiline lahendus on tellija korraldatud projektijuhtimisstruktuur. See alustab oma tegevust investeeringute tehnilis-majandusliku põhjenduse järgses faasis, kui hinnatakse põhjendusi ja otsustatakse projekti algatamine. Projektijuhtimiseks moodustatakse korraldajate grupp, kelle esmaülesandeks on kliendi oma ja võõraste ekspertide edasise tegevuse koordineerimine.

Tellija peab andma tegevuse põhiparameetrid:

- tegevuse profiil (olemus ja laad);

- projekti üldmaksumus ja kestus.

Kõik edasine toimub projektijuhtimisgrupi initsiatiivil. Tegevusest eraldatakse ka majanduslikku efektiivsust ja vastutust käsitlevad põhimõtted:

- delegeerida projekti teostamise volitused alajaotuste kaupa kontrollfunktsioone omavatele vastutavatele isikutele;

- säilitada personaalse või juriidilise isiku huvitatus ja vastutus delegeeritud tegevusala eest kuni investeeringute rakendamise garantiiaja lõpuni;

- kõik osalejad tuleb siduda lepingus täpselt fikseeritud tingimustega, kus olulisemaks on riskikindlustuse transfeerimine.

Viimase põhimõtte sisuks on projekti rakendamise negatiivsetest tagajärgedest tuleneva materiaalsete kahjumite ja õiguslike sanktsioonide jaotumine tellija, projektijuhtimisorgani ja projekti alljaotusi kontrollivate ning korraldavate isikute ja firmade vahel. Varalise ja õigusliku vastutuse ülekandmisega kaasnevad ka lepped honoraride kohta investeeringuprojekti eduka lõpetamise korral.

Majandusliku ja juriidilise vastutuse adekvaatsuse süsteemi väljatöötamine tagab projektijuhtimise tootmiskorraldusliku osa edukuse, kuni investeeringu täie võimsusega rakendumiseni.e

Hetkel kuum