25. november 1997 kell 22:00

Soome kiilankrute tootja nõuab selgitust

Eesti esimene kiilankrute tootja AS Enemat on sattunud vastuollu tuntud Soome kiilankrute tootjaga Sormat OY.

3. septembri Äripäevas on kirjeldatud Enemati kiilankrute testimist. Võrdluseks testiti ka Sormati kiilankruid, mille tugevusnäitajad jäid 40 kg võrra väiksemaks kui Enemati ankrutel. Samuti ei ole Sormat nõus väitega, et ankru haagiste arv mõjutab kiilankru väljatõmbejõudu. Enemati süüdistatakse ka Sormati autoriõigusega kaitstud jooniste ja paigaldusjuhiste kopeerimises.

- 3. septembri Äripäevas Enemati kiilankruid puudutavas artiklis esitatud väide, et Enemati kiilankrute tugevusnäitajad on 40 kg võrra paremad kui Sormat Oy kiilankrutel, on küsitav. Tekstis pole piisavalt selgitatud, millise konkreetse testiga on tegemist. Nimetama oleks pidanud betooni kvaliteeti ja selle vanust, kinnitussügavust, mitut ankrut on testitud ning milliseid testimisseadmeid kasutatud. Kas on arvesse võetud lubatud kaugust äärest ja kas test on sooritatud kõikide aukude või ainult mõnede osas. Samuti omab tähtsust, kas testitud ankrud on valmistatud ainult testimiseks või võetud otse tootmisliinilt pisteliselt.

- Kiilankru väljatõmbejõudu ei mõjuta ankru haagiste arv, vaid see, kuivõrd hea haage saadakse kiilu liikudes jõuosa suhtes ning kui suur on kinnitussügavus.

- Lehes avaldatud kiilankru joonis on koopia Sormati kiilankrust. Samuti on Enemati kiilankrute kastidel koopiad Sormati paigaldusjuhisest. Sormat Oy-l on nimetatud jooniste autoriõigus ja jooniste originaale hoitakse Sormat Oy arhiivis.

- ASi Enemat ja Sormat Oy kiilankrute testimine tehti Tallinna tehnikaülikooli katsekoja mehaanikainstituudi tugevuse katselaboris. Katsetuste tegemise juures viibis RASi Metrosert sertifitseerimisosakonna juhtiv insener Uno Tihkan. Samuti olid kutsutud katseid jälgima kinnitusvahendite hulgimüügifirmade esindajad Eestis, kellest osa ka kohal viibis.

Kiilankrute katsetusi väljatõmbele ja lõikele betoonist sooritati betoonkehadest mõõtudega 15x15x15 cm ja 30x30x20 cm. Betooni klass oli B 25, mille kivistusaeg oli 30 päeva.

Testimiseks kasutati katsemasinat P-20. Enemati kiilankrutega viidi läbi 42 katset, Sormati kiilankrutega 28 katset. Katsed viidi läbi analoogilistes tingimustes.

Enemati kiilankrud ei olnud valmistatud ainult testimiseks, vaid olid läbinud firmasisese kvaliteedikontrolli, nagu kõik Enemati kiilankrud.

Katse tingimused ei ole salastatud, nendega võivad tutvuda kõik huvitatud.

- Enemat väidab, et lisahaagis mõjutab väljatõmbejõudu.

Lisahaagise näol on tegemist teguriga, mis fikseerib laieneva kiilseibi kohe kiilankru pingutamise algstaadiumis. Mida efektiivsem on kiilseibi haakumine pingutamise algfaasis, seda sügavamale jääb kiilankur pärast lõplikku pingutamist. Mida sügavam kinnitussügavus, seda suurem on varutegur koormuse rakendamisel.

- Enemati kiilankrute pakendi tootenäidise valmistas disainibüroo kättesaadavatest abimaterjalidest (kahjuks osutus abimaterjal arvatavasti OY Sormati toote pakendiks kui üheks kättesaadavamaks Eestis).

AS Enemat vabandab Sormat OY ees, kuid loeb pakendi sisu tähtsamaks kui pakendit.

Hetkel kuum