1. detsember 1997 kell 22:00

AB Elukindlustuse emissiooni ei märgitud täis

AB Elukindlustuse aktsiate märkimise vähese aktiivsuse kompenseeris AB Kindlustuse Grupp, märkides olulise osa aktsiatest. Hansa Investmentsi juhatuse liikme Viktor Mahhovi sõnul märkisid aktsiaid nii institutsionaalsed kui ka erainvestorid, kuid aktiivset osalust märkimisel takistas börsikriis ning vabade rahaliste vahendite nappus Eesti finantsturul. AB Elukindlustuse aktsia hind oli emissiooni käigus 54 krooni.

Mahhov ütles, et aktsiate märkimine AB Kindlustuse Grupi poolt annab võimaluse kaubelda järelturul sedamööda, kuidas stabiliseerub olukord börsil.

Mahhov ütles, et seoses mittetäieliku märkimisega taotleb Hansa Investments kui emissiooni korraldaja väärtpaberiinspektsioonilt luba pikendada märkimisperioodi kahe nädala võrra 12. detsembrini.

Juhul kui ettevõtte juhatus aktsiaemissiooni märkimisperioodi ei pikenda või märkimisperioodi jooksul mittemärgitud aktsiaid ei tühista, peab äriseadustiku järgi tühistama kogu aktsiaemissiooni.

Märkimisperioodi võimaliku pikendamise tõttu saavad AB Elukindlustuse emissiooni märkimise lõplikud tulemused teatavaks kahe nädala pärast. BNS

Hetkel kuum