14. detsember 1997 kell 22:00

Panga emissioonikava kinnitati

Ühispanga aktsiaemissioon korraldatakse välisturgudel kasutatavate GDR-väärtpaberite näol, kinnitasid panga aktsionärid laupäeval erakorralisel üldkoosolekul.

Ühispanga aktsionärid nõustusid oma ostueesõiguse välistamisega emissioonis ja andsid panga nõukogule volitused emissiooni aja, mahu ja emiteeritavate aktsiate hinna määramiseks.

Ühispank kavatseb emiteerida aktsiaid pakkumishinnaga, mis ei ole madalam kui aktsia sulgemishindade kaalutud keskmine Tallinna börsil pakkumishinna määramisele eelnenud kuu jooksul. BNS

Hetkel kuum