15. detsember 1997 kell 22:00

Haridusministeerium taotleb kutsehariduse intensiivistamist

Haridusministeeriumi korraldustalituse juhataja Raivo Niidas ütles, et kutsekooli õppeaega saab lühendada, sest õppeaasta pikkuseks kavandatakse üldhariduskooli 35 nädala asemel kutsekoolidele 40 nädalat ja õppenädala pikkuseks vastavalt 35 tunni asemel 40 tundi. Niidase sõnul võib õppeaeg keerulisematel erialadel kesta kuni 3,5 aastat ning intensiivistatud õppeaeg tagab edukamatele õpilastele konkurentsivõimelisuse kõrgkoolidesse kandideerimisel.

Samuti teeb haridusminister ettepaneku hakata munitsipaalseid kutsekoole rahastama riigieelarvest.

Praegu kehtiva seaduse järgi ei saa riik toetada munitsipaalomandis kutsekoole, mistõttu Tartu, Rapla ja Viljandi kutseõppekeskused võivad sattuda rahalistesse raskustesse. Tartu õppekeskuse direktor Tanel Linnus ütles, et seni on õppekeskus saanud riigilt ligi 700 000 krooni toetust aastas, kuid uuest aastast võib esimene kursus toetusest ilma jääda.

1998. aasta riigieelarve eelnõus on haridusministeeriumi kutseõppeasutustele ette nähtud üle 315 mln krooni, põllumajandusministeeriumile põllumajandustehnikumide ülalpidamiseks üle 54 miljoni krooni. e

Hetkel kuum