17. detsember 1997 kell 22:00

Valitsuse soovil läheb tollitariifi seadus riigikohtusse

Valitsuskoalitsioon ei toetanud eile õiguskantsleri ettepanekut viia tollitariifi seadus vastavusse põhiseadusega, mistõttu seadus vaidlustatakse riigikohtus.

Koonderakonna ja maaparteide algatatud tollitariifi seaduse muutmist toetas 30 riigikogu liiget, vastu olid 48, üks jäi erapooletuks.

Presidendi välja kuulutatud seaduse muutmist toetasid Mõõdukad, Reformierakond, Isamaaliit ja Parempoolsed.

Õiguskantsler Eerik-Juhan Truuvälja sõnul pole oktoobris riigikogus vastu võetud tollitariifi seadus põhiseadusega kooskõlas. «Valitsusele ei saa delegeerida küsimusi, mis põhiseaduse järgi peavad olema reguleeritud seadusega,» teatas õiguskantsler 2. detsembril rii-gikogu infotunnis. Ta selgitas, et põhiseaduse järgi on riigi maksude kehtestamine ja tühistamine riigikogu suveräänne võõrandamatu õigus.

Isamaaliidu fraktsiooni liige Mart Laar võrdles oma sõnavõtus enne eilset hääletust valitsusliitu anekdoodi-T?apaiga, kes astus kaks korda ühe ja sama reha peale. Ta märkis, et seadust mitte muutes teeb koalitsioon riigikogu lolliks.

Mõõduka Mihkel Pärnoja sõnul on õiguskantsler tõlgendanud põhiseadust liiga jäigalt, ent üldjoontes on tal õigus. Samal seisukohal on ka riigikogu juriidiline osakond.

1997. a suuremaid poliitilisi erimeelsusi põhjustanud tollitariifi seaduse menetlust juhtinud riigikogu majanduskomisjon selle muutmise suhtes otsust ei langetanud. BNS

Hetkel kuum