21. detsember 1997 kell 22:00

Börsiuudised

- Tallinna Pank. Tallinna Panga nõukogu otsustas reedesel istungil vähendada Tallinna Panga grupi 1997. aasta kasumiprognoosi seniselt 87,3 mln kroonilt 67,8 mln kroonile ehk 22,7%. Detsembris võtab pank enda kanda kogu gruppi kuuluvate ettevõtete erakorralise kahjumi kokku 14 mln krooni ulatuses. Panga nõukogu otsustas vähendada Tallinna Panga 1997. aasta kasumiprognoosi 71,5 mln kroonilt 40 mln kroonini. Detsembris plaanib Tallinna Pank teenida tavapärasest pangandustegevusest ca- 4 mln krooni kasumit.

- Klementi. ASi Klementi juhatus teatas reedel, et ettevõtte 1997. aasta eeldatavaks realisatsiooni netokäibeks kujuneb 97--98 mln kr, mis on 2--3 mln kr vähem esialgselt planeeritust 100 mln kroonist. Käesoleva aasta puhaskasumi prognoosist (7,5 mln kr) on 11 kuuga täidetud 92,8% (11 kuu puhaskasum 6,96 mln kr). Vaatamata sellele otsustas ettevõtte juhatus vähendada 1997. aasta puhaskasumi prognoosi 1,8 mln kr võrra ehk 22% ja planeerib puhaskasumiks 5,7 mln kr.

- ESS. ESS Grupi juhatus kinnitas 1998. aasta strateegilised tegevusvaldkonnad, mis on ESS Grupi juhtimissüsteemis jaotatud security- divisjoniks, päästedivisjoniks, kinnisvarahooldusdivisjoniks ja kindlustusdivisjoniks. Security- divisjoni käibeprognoos 1998. aastaks on 225 miljonit krooni. ESSi käesoleva aasta prognoositav käive turvateenuste osas on 153 mln krooni. ESS Grupi kasumiprognoos kinnitatakse 1998. aasta jaanuaris.

- Leks Kindlustus. Leks Kindlustus omandab aktsiaemissiooni käigus 36,5% osaluse Leedu suuruselt kolmandas kahjukindlustusseltsis Ukio Draudimas. Ukio Draudimase aktsiakapitali suurus on pärast emissiooni 5,7 mln litti. Leks Kindlustus tasub osaluse eest 4,17 mln litti.

Hetkel kuum