21. jaanuar 1998 kell 22:00

Kuidas vältida mõttetute seaduste vastuvõtmist?

See on küll raske küsimus. Nii palju, kui mina asjaga kursis olen, oli see ka valitsusele üllatus, et rahandusministeeriumis investeeringute soodustust puudutavat seadust sedasi tõlgendati.

Segaduses on süüdi valitsuse ametkond, kes seaduseelnõu välja töötas ja riigikogu komisjon, kes tähelepanematult lasi selle asja läbi. Minu arust oleks komisjonide töö tõhustamine vahend, kuidas selliseid möödalaskmisi vältida. Kõik riigikogu liikmed ei jõua kõiki seadusi läbi töötada. Häda on selles, et Eestis on riigikogu liige nagu orav rattas, sest tal ei ole abilisi. On fraktsioonid, kellel on vähe nõunikke. Sama probleem on ka komisjonidel.

Mujal maailmas käib põhitegevus komisjonides ja saalis käiakse ainult nagu moe pärast hääletamas, sest komisjonides on kõik küsimused ära lahendatud. Komisjon peab olema peegelpilt jõuvahekordadest parlamendi saalis, aga kuna meil saab riigikogu liige olla ainult ühes komisjonis, siis ei ole see võimalik.

Probleem on ka selles, et meil on raha vähe. Parlament peaks tegema paralleelset tööd valitsusega, aga kui valitsusel on terve ministeerium eelnõu väljatöötamise taga, siis riigikogu komisjonil on ainult mõni nõunik.

Vältimiseks on olemas selline retsept, et seadusloomet tuleks käsitleda ratsionaalselt. Kui mingi valimisliit on andnud poliitilisi lubadusi, siis nende realiseerimiseks ei peaks valima väga lihtsakoelist ja primitiivset teed. Investeeringute soodustamiseks on kindlasti olemas ka teised seadusandlikud võimalused ja need peaksid tuginema kokkulepetele nende inimestega, kes selles valdkonnas tegutsevad, pean silmas ettevõtjaid. Enne planeeritavate seaduste väljatöötamist või muutmist tuleks nende inimestega rääkida, keda see seadus puudutab. Samuti tuleks konsulteerida kõigi poliitiliste jõududega. See ei tähenda, et koalitsioon peaks küsima opositsioonilt luba. Peaks olema infovahetus, et üks osapool teaks teise seisukohta.

Olen täheldanud, et kui koalitsioon esitab eelnõu ja opositsioon lihtsalt heast tahtest juhib tähelepanu nõrkadele kohtadele, siis koalitsioon ei usu, et seda tehakse heast tahtest ja ei ole ettepanekutega nõus. Koalitsioon arvab, et opositsioon üritab teda haneks tõmmata ja sellepärast hääletatakse opositsiooni muudatusettepanek maha põhjusel, et selle on teinud vastane. Mitte sellepärast, et see on õige või vale ettepanek.

Hetkel kuum