16. veebruar 1998 kell 22:00

Monika Salule tehti noomitus

Kõik kümme erakorralisel istungil viibinud linnavalitsuse liiget olid noomituse tegemise poolt. Abilinnapea Ants Leemetsa sõnul olid Monika Salule tehtud peamised etteheited seotud preemia määramisega iseendale, samuti preemiate maksmine linnaosavalitsuse omatuludest ja mõnelt eraettevõttelt tellitud tööd, mille eest maksti kogu summa ette.

Monika Salu väitis, et kuna linnaosa vanem on linnaosavalitsuse töötaja, siis saab ta juriidiliselt endale preemiat määrata. Salu kinnitas, et ta sai õiguse preemiale ametisse astudes suulise kokkuleppe alusel tollase linnapea Robert Lepiksoniga, sest ta tuli erasektorist väiksemapalgalisele tööle.

Ants Leemets ütles, et ükski terve mõistusega inimene ei tohiks endale ise preemiat määrata.

Abilinnapea rääkis, et kõik linnavalitsuse revisjonikomisjoni esitatud faktid leidsid kinnitust. Ta lisas, et revideeriti Pirita linnaosavalitsuse tööd, mitte linnaosa vanemat. Leemetsa sõnul on puudused likvideeritud ja linnaosa vanem ei saa enam endale preemiat määrata. Monika Salule saab edaspidi preemiat määrata vaid teda ametisse palganud linnavalitsus.

Hetkel kuum