25. veebruar 1998 kell 22:00

Rootsi energeetikud otsivad abi Brüsselist

Esmaspäeval Euroopa komisjonile esitatud kaebuses nõuab Sydkraft seisukohavõttu Rootsi valitsuse otsusele sulgeda 1. juunil üks Barsebäcki tuumaelektrijaama reaktor. Sydkarfti väiteil on otsus vastuolus ELi konkurentsireeglitega.

«Rootsis on ainult kaks tuumenergia tootjat. Valitsuse otsus jätta tuumaelektrijaama enneaegse sulgemise kulud erakapitalil põhineva Sydkrafti kanda annab ühepoolsed eelised riigile kuuluvale Vattenfallile,» ütles Sydkrafti advokaat John Ratliff.

«See on majanduslik otsus, mis on seadusega vastuolus ja sügavalt ebaõiglane,» jätkas ta.

Ratliffi advokaadibüroo Stanbrook & Hooper on varem võitnud protsessi Hispaania ja Itaalia valitsuse vastu, kus oli tegemist kahe riikliku GSM-operaatori eelistamisega erasektori firmade ees. Neil juhtudel sundis Euroopa komisjon Hispaania ja Itaalia valitsust erafirmadele kompensatsiooni maksma.

Euroopa komisjon ei jõua otsust teha enne 1. juulit, kuid Sydkrafti advokaadid loodavad, et ELi trahvi oht paneb Rootsi valitsuse järele mõtlema.

Tuumareaktori sulgemine suurendab kivisöel toodetud energia importi Taanist, kus energiaeksport on saastemaksust vabastatud ja keskkonnanõuded madalamad kui Rootsis.

See annab Taani energiale Rootsi tootjate ees olulise konkurentsieelise.

Taani eksportenergia hind on 23--25 senti kilovatt-tund, samas maksis Sydkrafti Karlshamnsverketi gaasitoitel jaamas kilovatt-tund 54--63 senti.

Kui Taani kivisöel töötavad elektrijaamad paiskasid 1996. a atmosfääri keskmiselt 3,3 grammi vääveldioksiidi ja 2,5 grammi süsinikdioksiidi ühe kilovatt-tunni kohta, olid vastavad näitajad Karlshamnsverketi jaamas 0,2--0,7 ja 0,3 grammi. Aastatel 1994--1996 on jaama keskkonnanõuete täitmiseks investeeritud 900 miljonit krooni.

Sydkrafti kaebusele peaks kaalu lisama ka asjaolu, et firmas on domineerivad välisosanikud Saksamaa Preussen Elektra ja Norra Statkraft.

Täna Göteborgis algava Põhjamaade nõukogu keskkonnakonverentsi päevakorda on võetud ka Skandinaavia riikide keskkonnanõuete ning saastemaksude erinevused. DI

Hetkel kuum