9. märts 1998 kell 22:00

Koerast kavalam valvur

Infrapunaandur VX-40 on mõeldud kasutamiseks välistingimustes. Erinevalt teistest passiivsetest infrapunaanduritest kasutatakse sellel kahte jälgitavat ala: kindel ülemine ja muudetav alumine.

Et andur reageeriks peab liikuv objekt läbima korraga mõlemat ala.

See vähendab oluliselt valehäireid, mis välistingimustes tekivad kontrollitaval alal ringijooksvatest loomadest ning läheduses mööda sõitvatest autodest.

Kasutades mitut andurit üheskoos, on võimalik nende spetsiaalse ühendamise abil saada häire ainult siis, kui liigutakse valvataval territooriumil kindlas suunas.

Versioon VX-40A sisaldab häälega ingliskeelset hoiatust. Valida saab kahe hoiatuse vahel ning nende helitugevus on reguleeritav.

Selliseid andureid on väga sobiv kasutada eramajade õuede, ladude ja muude hoonekomplekside välisvalveks.

EKSPERTHINNANG

Passiivne infrapunaandur erineb teistest välianduritest kahe jälgitava ala poolest -- mõlemaid läbides põhjustab sissetungija anduri rakendumise.

See vähendab oluliselt ebasoovitavate rakendumiste ehk häirete arvu.

VX-40A huvitavaks eripäraks on ingliskeelne hoiatus sissetungijale, et ta on avastatud.

Toote puudusteks võib lugeda Eesti kliima jaoks madalavõitu kaitstusastet IP 54 ja ebapiisavat minimaalset lubatavat töötemperatuuri --20 °C. Väljas kasutatava infrapunaanduri sobivaks alumiseks töötemperatuuriks võiks olla --25 °C.

Hetkel kuum