22. märts 1998 kell 22:00

Seadmete vastavusavaldus

Tarnija peab iga tarnitava masinaga kaasa andma vastavusavalduse (EC declaration of conformity), mis peab sisaldama:

- seadme valmistaja/tarnija nime ja aadressi;

- masina kirjelduse (nimetus, tüüp, seeria jne);

- viited direktiividele, standarditele ja normidele, millele masin vastab;

- andmed allkirjaõigusliku isiku kohta ja allkirja;

- vajadusel andmed vastavustunnistuse (EC typeexamination certificate- ) ja volitatud asutuse (notified body- ) kohta.

Tööandja peab ostmisel veenduma, et masinaga oleks kaasas vastavusavaldus. Ta peab selle säilitama ja tööinspektori nõudmisel esitama. Esitamisest keeldumise eest näeb HÕS §159 lg1 ette trahvi 1800--7200 krooni või aresti kuni viis ööpäeva.

Hetkel kuum