23. märts 1998 kell 22:00

Tööjõuturul napib tasemega logistikuid

Logistikuks pürgija peab oskama rääkida inglise keeles spetsiifilistel teemadel: transpordi liikumisest, toote ladustamisest jne.

Logistiku kandidaadil peab olema kõrge pingetaluvus. Asju tuleb ajada mitme instantsiga, eri keeltes, lülituda kiiresti ümber erinevatele olukordadele.

Tarneklauslid ja tollindus on spetsiifilised asjad ja nendes orienteerumine on kandidaadile soovitatav, kuid mitte nõutav eeltingimus.

Logistikuid otsides laekub tavaliselt 20--30 avaldust, millest enamik vastab meie esitatud nõudmistele. Logistikute palk on samal tasemel teiste alade spetsialistidega. Reatöötaja kuutasu on 10 000--12 000 krooni, logistikaosakonna juhatajal 16 000--18 000 krooni.

Logistiku teadmised määrab ettevõtte profiil, kus ta tööle hakkab.

Kui firma tegevus ulatub välismaale, siis on logistikule möödapääsmatu tunda väliskaubanduse põhialuseks olevaid Incotermsi tarneklausleid. Rääkimata sellest, et ta valdab täielikult transpordi ja kättetoimetamise ideoloogiat ning tehnikat.

Importöör-edasimüüja teenistuses oleval logistikul peab väliskaubandusmehhanismi tundmine olema obligatoorne.

Muidu ei kujuta ta ette tehingu tekkimise protsessi, sinna juurde kuuluvaid vajalikke dokumente ja nende vahetust.

Uhkelt planeeritud logistilised skeemid võivad seetõttu puhtformaalsetel põhjustel uppi lennata.

Vähemasti oma kauba kohta käivaid tarnetingimusi peab firma logistik teadma. Vahel määratleb välispartner tarnetingimuse ühtmoodi, kuid käitub teisiti. Logistik peab olema suuteline jõudma välispartneriga tulemini, et ostja ja müüa vahel kokku lepitud reeglitest peetakse kinni.

Õiguslik arusaam võiks logistikul olla vähemalt keskerihariduse baasil. Tegelikult on logistikuid vist niipalju vaja, et neid ei jõuta sellisel tasemel toota. Kuid logistikadirektoril peab õiguslik arusaam olema vähemasti ülikooli baaskursuse tasemel. Kohtuvaidluste puhul tuleb tihti välja ebaarukas käitumine.

Inglise keelt peab oskama suhtlustasandil, et võõras riigis oma asju korraldada.

Hetkel kuum