29. märts 1998 kell 22:00

Kui palju on ettevõttes veel nõukogudeaegseid seadmeid?

Loomulikult on meil veel nõukogudeaegset tehnoloogiat, kogu seadmestikust moodustavad enne Eesti taasiseseisvumist soetatud seadmed ligikaudu poole.

Kuna ka nõukogude ajal oli Norma suhteliselt edukas ettevõte, siis juba sel ajal oli meil päris palju lääneriikide tehnoloogiat. Osa nendest seadmetest toimib senini päris hästi ja nende välja- vahetamisega pole kiiret.

Selle tehnikaga saab valmistada ka ekspordiks toodangut. Normal on ISO sertifikaat ja me ei saa kasutada niisugust tehnoloogiat, mis ei taga kvaliteeti.

On aga ka selliseid seadmeid, mida me seni pole veel suutnud välja vahetada.

Seadmete väljavahetamine on ühtlane protsess. Meie investeeringud suurenevad iga aastaga, peamiselt on nad suunatud just tootmisvahendite väljavahetamisele.

Ainuüksi sel aastal on kavas moraalselt vananenud seadmete väljavahetamiseks investeerida ligi 50 miljonit krooni.

Oleme metallitöödele spetsialiseerunud ettevõte (endise Eesti Talleksi baasil), nõukogudeaegseid seadmeid on meil veel küllalt palju.

Enne Eesti taasiseseisvumist on soetatud praktiliselt kogu mehaanilise töötlemise seadmestik. Samas on aga peaaegu täielikult välja vahetatud keeviskonstruktsioonide ja keevituse sisseseade. Kokkuvõttes on ettevõttes ligi kaks kolmandikku nõukogudeaegset ja üks kolmandik uut tehnikat.

Ekspordi osakaal on meie toodangust ligi 70%. Välismaale müügiks õnnestub seega toodangut küllaltki edukalt valmistada ka nõukogudeaegsete seadmetega. Loomulikult saame ette võtta vaid seda laadi töid, mis on meile jõukohased.

Seadmete uuendamiseks on koostatud küll ajakavad, aga sageli käib tehnika uuendamine lähtuvalt sellest, kuidas vana tehnika rivist välja langeb. Näiteks hiljuti vahetasime välja kogu seadmestiku kompressorjaamas.

Enne taasiseseisvumist soetatud seadmed moodustavad ettevõtte seadmetest praegu ligikaudu 80%. Seejuures tuleb arvestada, et suur osa neist on soetatud 80ndate aastate lõpul lääneriikidest.

Kuigi need seadmed on juba üheksa aastat vanad, moodustavad nad ka täna Eesti ühe komplekssemalt lahendatud mööblitootmistehnika.

Enne Eesti taasiseseisvumist ostetud seadmetega saab ka täna valmistada eksporttoodangut. Meil on plaanis neid järk-järgult välja vahetada. Selle aasta investeeringud on kavandatud just tootlike universaaltööpinkide soetamiseks.

Nõukogude päritolu seadmetega püüame teha jämetöötlust. Põhirõhk on lääne päritolu tööpinkidel, mis tagavad täpsuse ja kvaliteedi.

Lääneriikide seadmete väljavahetamine võtab aega veel mitu aastat, endistest liiduvabariikidest soetatud seadmete kasutamise loodame sel aastal lõpetada.

Hetkel kuum