5. aprill 1998 kell 22:00

Raamatupidamise ABC ärijuhile

Ettenägelikkuse printsiip põhineb filosoo-fial, et positiivsed üllatused on eelistatavamad kui negatiivsed. Tegelikkuses väljendub see eeldatud kuludena, mis lülitatakse kontodesse niipea, kui ollakse neist teadlikud.

Eeldatud tulusid seevastu ei lülitata kontodesse enne, kui ollakse nendes suhteliselt kindlad. Bilansis tähendab see printsiip, et kohustuste väärtuse võimalik suurenemine ja varade väärtuse võimalik vähenemine võetakse arvesse niipea, kui seda on oodata.

Varade väärtuse võimalikku suurenemist ja kohustuste väärtuse võimalikku vähenemist ei arvestata enne, kui see on saanud tegelikuks.

Kasumiaruanne peab näitama neid tulusid, mis on saadud ühe aasta jooksul, ja tuludest arvestatakse maha ainult nendega seotud sama perioodi kulud.

Hetkel kuum